Algemene ledenvergadering Cultureel Podium
Donderdag 10 september
Voor het bijwonen van de ledenvergadering is aanmelding noodzakelijk, zodat wij de RIVM-regels kunnen blijven volgen. Dit kan via de website
Cultureel Podium Makkum
Volgt