Folders moeten op de dinsdag, voor bezorging op de woensdag aansluitend voor 12.00 uur op Buren 1 Makkum worden aangeleverd.

Meer info, zie de pagina overige.

 

Wijk Bezorger Aantal Folders Wijk-straten
1 L.v.L 135 135 Polle, Mieden, String en de Botterstraat 49-69
2 L.S 100 100 De Pleatsen, De Greiden, 't Hof, It Med ,Engwierderlaan, De Slinken, De Hiemen
3 L.G 100 100 De Kamp, de Jister, de Gearen en de Finne
4 S.R 225 225 De Voorn noordzijde nummer 34 krijgt 15 exemplaren voor KderZ, de Rog, de Poon, de Klipperstraat (melkvaart tot de Geep)
De Geep, de Schar, Botterstraat west tot nummer 37-47, Bottersraat overzijde
28-74, de Wijting
5 A.B 125 125 Buren 13 tot en met de Boerderij van Zwaagstra. Jumbo appartementen incl ZieZo
Rond de Jumbo de woningen en het stuk lieuwkemastraat langs het water Lieuwkemastraat even nummers, Klipperstraat(Vanaf de DS Touwenlaan tot aan de Melkvaart) kleine Klippestraat, Touwenlaan Noordzijde (25-1)
6 N.D 245 245 Voorn zuidzijde, de Zalm, Botterstraat vanaf Voorn tot Ds. L. Touwenlaan
Ds. L. Touwenlaan no: 27 t/m 43, Schokkerweg, Blazerweg, Aakweg, Tjalkstraat, Kofstraat.
7 T.N 170 170 Vanaf rotonde voetbalveld, de Ds.L. Touwenlaan even nummers tot aan de C.Lenigestraat 
C.Lenigesraat, Kleiweg, Zuiderzeeweg (Garage Horjus tot de rotonde)
Turfmarkt vanaf no: 47 
Tichelwerk, Panwerk, Estrikwerk, Peter Groeniastraat
8 M v.d W 180 180 Leerlooierstraat, Doniastraat, Gedempte Putten en de Kerkeburen

Op de Kerkeburen ook de 2 huizen aan de noordzijde, de 2 rode huizen tegenover de boerderij van Minne Zwaagstra.
Bij Avondrust alleen de aanleunwoningen. Deze hebben brievenbussen aan de achterkant.
9 F.L d.B 180 180 Touwenlaan Zuidzijde CL tot Kerkstraat, Kerkstraat, Markt, Turfmarkt 17 tot en met nummer 45), Pruikmakershoek, Waagsteeg, Voorstraat, Middenstraat, Bleekstraat, Schoolsteeg
10 D.H 127 127 Vallaat (straten achter het Vallaat) Schans, Blokmakerstraat,  Achterdijkje, Plein
Slotmakerstraat, Kerkstraat (tussen de Zwaan en Hotel de Prins), Achterstaat,
Workummerdijk, 2 woonboten aan de Rondweg.
11 T. v. D 145 145 Krommesloot, Grote Zijlroede, Houtmolen , Trasmolen,Papiermolen, Kalkovens Oliemolen, Zuiderzeeweg (van af de brug Horjus), Gruthof (industrie terrein).
         
  Bezorger
Regio
221 121 Strand, Zuidwaard (Munniksplaat en Stienplaat), Villapark Makkumerstrand,
  Bezorger
Regio
100 100 Avondrust
  Postadressen
Gemeente
20 0 Geen Folders !!
  De Boer 65 0 Geen Folders !!

 

Bezorging Regio

Bezorger Aantal Folders
Cornwerd 40 Lokale bezorger(ster)
Zurich 100 Lokale bezorger(ster)
Pingjum 200 Lokale bezorger(ster)
Arum 50 / 0 Spar
Witmarsum 800
30 / 0
Lokale bezorger(ster) 
Aylva State Geen Folders
Wons 125 Lokale bezorger(ster)
Schraard 65 Lokale bezorger(ster)
Exmorra / Allingawier 200 Lokale bezorger(ster)
Gaast 100 Lokale bezorger(ster)
Piaam 28 Lokale bezorger(ster)
Idsegahuizen 40 Lokale bezorger(ster)
Kornwerderzand 13 / 0 Lokale bezorger(ster)Totaal 1800/1750 Kranten / Folders