Makkumer Belboei, Ondernemersfonds Súdwest Fryslân
NIEUWE FONDSMANAGER ONDERNEMERSFONDS.

Het Ondernemersfonds Sùdwest-Fryslân heeft een nieuwe fondsmanager. Klaas-Douwe Zwaan zal deze functie met ingang van 1 maart 2020, na een korte en intensieve inwerkperiode, volledig van Jacques Hoogenboom overnemen. Na een zorgvuldige selectieprocedure werden de handtekeningen gezet.

Klaas-Douwe Zwaan (46 jaar) is geboren en getogen in Stavoren en thans woonachtig in Workum. Zijn loopbaan tot nu toe speelde zich met name af in de IT-wereld, waar hij oplossingen bedacht en doorvoerde bij zowel kleine als grote bedrijven.

Wisseling van de wacht

Het vertrek van de huidige fondsmanager komt niet onverwacht. Het was al langere tijd duidelijk dat Jacques Hoogenboom plaats zou gaan maken voor een opvolger. Volgens bestuursvoorzitter Robert van de Leur heeft het fonds veel te danken aan de inzet van Jacques Hoogenboom, die vanaf de eerste dag betrokken is geweest bij de totstandkoming van het Ondernemersfonds in deze gemeente.

Van de Leur: “Met het vertrek van Jacques sluiten we ook een periode af. Want terecht of niet, Jacques Hoogenboom ervoer herhaaldelijk weerstand die te maken had met de eerste, wat onstuimige periode van het Fonds. Jacques heeft het lang niet altijd makkelijk gehad en werd niet door iedereen altijd even vriendelijk bejegend. Toch heeft hij met grote inzet en doorzettingsvermogen zich de materie eigen gemaakt en keihard meegewerkt om het fonds te maken tot wat het nu is. ”

De voorzitter, die met plezier terugdenkt aan de samenwerking met Hoogenboom, is blij dat diens kennis behouden blijft voor ondernemersfondsen. Hoogenboom heeft zich verbonden aan een adviesbureau dat gemeenten en ondernemersverenigingen helpt bij de opzet van een ondernemersfonds.

Uitzwaaien In de komende weken zullen de vertrekkende en nieuwe fondsmanager zorgdragen voor een goede overdracht. De nieuwe fondsmanager wacht naast de reguliere werkzaamheden ook een aantal nieuwe klussen, zoals de organisatie van seminars en de introductie van gemeentebrede projecten. Later in het jaar zal er officieel afscheid worden genomen van Jacques Hoogenboom.

Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds SWF krijgt zijn budgetten van de gemeente, die deze gelden via een belastingmaatregel incasseert. Dit gebeurt door middel van een opslag op onroerendezaakbelasting (ozb) voor niet-woningen. In de gemeente Súdwest-Fryslân beslist elk van de 89 kernen autonoom of men meedoet aan het Fonds. De deelnemende kernen kunnen zelf – op basis van een besluit van de meerderheid van de aldaar gevestigde ondernemers - beslissen aan welke projecten het Ondernemersfonds-geld wordt besteed. In de niet-deelnemende kernen kunnen eigenaren van bedrijfspanden hun opslag op de ozb volledig terugvragen.

Het Ondernemersfonds SWF gaat zijn vijfde jaar in en geeft een impuls aan het ondernemersklimaat, met name op economisch vlak en onderlinge samenwerking. Daarnaast levert het Ondernemersfonds in veel dorpen een positieve bijdrage aan de ‘mienskip’. Een bijkomend voordeel van het Ondernemersfonds is dat er in de deelnemende kernen geen zogenaamde ‘freeriders’ meer zijn, omdat iedere ondernemer meebetaalt. Er hoeft daar ook niet meer ‘met de pet rondgegaan’ te worden om bepaalde activiteiten te organiseren: er is nu budget voor bijvoorbeeld een sinterklaasoptocht, een evenement of een project, passend binnen de doelstellingen van de deelnemende kernen.

Het Ondernemersfonds SWF is een zelfstandige stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht.

Aantal deelnemers fors gestegen

In het jaar 2019 is het aantal deelnemende kernen gestegen van 14 naar 38. Gezamenlijk beschikken deze 38 kernen over 80 procent van het totale budget van het Ondernemersfonds. In een aantal kernen waar geen ondernemersvereniging of ondernemerscollectief is, hebben de ondernemers de Vereniging van Dorpsbelangen gemandateerd om aanspraak te maken op de fondsgelden. Klaas Douwe Zwaan, de nieuwe fondsmanager.