Makkumer Belboei, Sneekweek terug naar zeven dagen.

Sneekweek terug naar zeven dagen

Súdwest Fryslân Nieuwsbericht

Sneekweek terug naar zeven dagen

Het zong al even rond in de stad, maar de gemeente Súdwest-Fryslân heeft nu ook formeel de knoop doorgehakt: de Sneekweek gaat terug naar zeven dagen. Door het schrappen van het avondprogramma in het tweede weekeinde lopen de feestelijkheden in de stad dit jaar (van 31 juli tot en met 6 augustus) weer gelijk op met de zeilwedstrijden op het Sneekermeer.

Op de vrijdag en in het weekeinde na de Sneekweek is er dit jaar – net als in 2019 – overdag wel alle ruimte voor culturele activiteiten, zoals een straatfestival en – op de zondagmiddag - het inmiddels traditionele grachtenconcert.

Het terugdraaien van de Sneekweek tot de oorspronkelijke duur van vóór 2014 vloeit voort uit de gemeentelijke beleidsnota ‘ Regels geluid bij evenementen’, die het college heeft opgesteld. In de nota wordt aangegeven waaraan het muziekgeluid bij evenementen moet voldoen (hoeveel decibel, eindtijd). Dit geldt niet alleen voor de Sneekweek, maar voor alle evenementen in de gemeente.

De gemeente ontwikkelde het nieuwe geluidsbeleid naar aanleiding van eerdere rechterlijke uitspraken over evenementen in Nederland. De rechters gaven aan dat in het beleid regels moeten worden opgenomen om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

De gemeente wil maatwerk leveren. Voor een dorpsfeest van twee dagen gelden bijvoorbeeld andere eindtijden dan voor de Sneekweek of voor een eendaags evenement op een doordeweekse dag. De beleidsnota ‘Regels geluid bij evenementen’ ligt vanaf donderdag 13 februari zes weken ter inzage.