Makkumer Belboei, Akoestische wildverdrijver redt weidevogels

Akoestische wildverdrijver redt weidevogels

redactie 20200416

 

Het weidevogelseizoen is gestart, de weidevogels zijn inmiddels druk aan het foerageren en nestelen. Samen met meer dan 180 boeren in Zuidwest Friesland zijn een aantal percelen zo gunstig mogelijk ingericht voor de weidevogels. Er zijn aantal plasdrassen aangelegd en het waterpeil is bij meerdere percelen omhoog gebracht om het land zo nat mogelijk te houden zodat de vogels en hun kuikens goed kunnen foerageren. Vanaf 1 april geldt voor de percelen met Agrarisch Natuur beheer (ANLb) een rustperiode en in die periode mogen er onder andere geen veldwerkzaamheden worden uitgevoerd. Op de percelen zonder ANLb beheer werkt Agrarisch Collectief Súdwestkust samen met de loonbedrijven: die maaien dit voorjaar met akoestische wildverdrijvers.

“Vanzelfsprekend staat de zorg voor de gezondheid van iedereen voorop”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Alle maatregelen zijn er op gericht om de verspreiding van het virus te beheersen en zo veel mogelijk in te dammen. Het is heel verdrietig om te zien dat het virus veel slachtoffers eist, ook in ons land, en dat we kwetsbare mensen in onze samenleving isoleren, zoals bewoners van verzorgingshuizen.”

Een akoestische wildverdrijver is een klein apparaatje dat op de voorkant van de trekker is gemonteerd. De hoge toon die de akoestische wildverdrijver produceert is van ver te horen en zorgt ervoor dat dieren op de vlucht slaan. Het geluid heeft een bereik van minimaal 25 meter. Weidevogels kunnen gered worden door dit apparaatje, door het geluid vliegen de vogels tijdelijk weg. Jonge kuikens lopen helaas niet weg, maar drukken zich, dus de boer of loonwerker moet alsnog goed opletten. Ook broedende eenden, hazen en jonge reeën worden (tijdelijk) verjaagd door de wildverdrijver.

Het Collectief Súdwestkust heeft alle loonbedrijven in hun werkgebied benaderd voor het gebruik van een akoestische wildverdrijver tijdens het maaien. Nagenoeg alle loonwerkers hebben positief gereageerd en hebben één of meerdere wildverdrijvers aangeschaft. Naast het maaien met een wildverdrijver kan er meer worden gedaan. Bijvoorbeeld maaien van binnen naar buiten, zodat vogels de kans krijgen om te vluchten. Ook wordt het land vooraf goed geïnspecteerd en kunnen nesten worden gemarkeerd. Wanneer het vermoeden er is dat er nog vogels zitten te broeden op een perceel en/of er te veel kuikens aanwezig zijn dan kan er alsnog lastminute beheer (= uitstel maaimoment) aangevraagd worden bij Collectief Súdwestkust. Met deze maatregelen probeert het Collectief een positief effect te krijgen op de weidevogelstand.