Makkumer Belboei, Burgemeester sluit drugspand in Zurich.

Burgemeester sluit drugspand in Zurich

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200527

Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 26 mei een woning aan It Leech in Zurich voor de duur van drie maanden gesloten.

Uit politieonderzoek bleek dat de bewoner een hennepkwekerij in zijn woning had met 251 planten. Omdat het hier gaat om een handelshoeveelheid softdrugs heeft burgemeester De Vries besloten het pand drie maanden te sluiten. Dit besluit heeft zij genomen op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet.

Met de sluiting van het pand wordt de betrokkenheid van deze locatie met drugshandel verbroken. Bovendien wil de gemeente een signaal afgeven dat dit type activiteiten niet wordt getolereerd in onze regio. De handel in drugs trekt georganiseerde criminaliteit aan en leidt tot drugstoerisme. De gemeente Súdwest-Fryslân wil dit bestrijden en hecht grote waarde aan het beschermen van de openbare orde en veilihgeid en het woongenot van de inwoners.

Meld Misdaad Anoniem
De gemeente roept haar inwoners dan ook om verdenking van criminaliteit vooral te melden bij ‘Meld Misdaad Anoniem’ en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de omgeving.