Makkumer Belboei, Gewijzigde inzameling oudpapier verlengd.

Gewijzigde inzameling oudpapier verlengd

Gewijzigde inzameling oudpapier verlengd Op zaterdag 6 juni en 4 juli is er weer een mogelijkheid om zelf het oudpapier in de container te brengen. In augustus is er zoals gewoonlijk geen inzameling. In ieder geval tot september wordt in Makkum dus geen oudpapier opgehaald. Dit i.v.m. de Covid-19 maatregelen.

De containers staan op de gebruikelijke plaatsen:
Botterstraat (tussen kruising de Pleatsen / de Greiden)
Klipperstraat (bij kruising de Voorn)
Estrikwerk (t.h.v. terrein van Tichelaar)
U kunt hier zelf uw oudpapier op zaterdag 6 juni en 4 juli van 9.00u tot 12.00u brengen.

Wij vragen u daarbij wel rekening te houden met de geldende maatregelen:
Blijf thuis bij milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38° C en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
Was u handen vóór en ná het brengen van het oudpapier.
Houdt minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
Kom bij grote drukte later terug of blijf in uw auto wachten.
Vol=vol, laat geen papier op straat achter.
Volg altijd de aanwijzingen op van de aanwezige toezichthouders.

En zoals gebruikelijk: alleen schoon papier en karton (geen plastic -zakken/-tassen, hout, etc).

Tip: De ervaring leert dat de containers in de Klipperstraat en de Botterstraat het snelst vol zijn.

Denk ook om familie/vrienden/buren die mogelijk zelf niet in staat zijn om het papier in de container te brengen. Help hen door ook hun oudpapier mee te brengen maar houdt ook daarbij rekening met de algemene maatregelen.