Makkumer Belboei, Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-Fryslân

Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-Fryslân

Gemeente nieuws 20200925

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft Bauke Dam uit Bolsward benoemd tot wethouder. De 36-jarige CDA’er kreeg het vertrouwen van de voltallige gemeenteraad: alle 37 raadsleden stemden in met zijn benoeming.

Bauke Dam

 

Dam is de opvolger van Maarten Offinga, die vrijdag 25 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van Hardenberg. Dam neemt een groot deel van de portefeuille van zijn voorganger over.

 

Zo is de nieuwe wethouder verantwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw en Landschap, de Ontwikkelagenda (Agenda’s Sneek en IJsselmeerkust) en de Gebiedsagenda Zuidwesthoek. Ook de  portefeuille Financiën (inclusief Grondexploitatie) blijft bij het CDA, maar verhuist naar collega-wethouder Gea Wielinga. Die draagt op haar beurt de portefeuilles Sport en Dorpshuizen over aan Dam.

 

De nieuwe wethouder dankte de raad en zijn CDA-fractiegenoten voor het in hem gestelde vertrouwen. “It is in útdaagjende tiid, mar ik stean hjir mei grut entûsjasme om oan it wurk te gean”, zei hij. “Ik wol graach op ’e takomst rjochte wêze, en sil myn stjonkende bêst dwaan foar al ús ynwenners. Ik gean der foar.”