Makkumer Belboei Gemeente Súdwest-Fryslân en Marne College strijden samen tegen zwerfafval

Gemeente Súdwest-Fryslân en Marne College strijden samen tegen zwerfafval

Persbericht 20201119

Súdwest-Fryslân bindt samen met het Marne College in Bolsward de strijd aan tegen zwerfafval. Gemeente en school plaatsen tezamen tien nieuwe afvalbakken. Niet alleen op of bij het schoolplein, ook langs de zogeheten ‘snoeproute’.

Even in de pauze naar de supermarkt en weer terug naar school. Vandaar de naam: snoeproute. En dan wordt er wel meer dan eens een blikje, flesje of andere verpakking op de grond gegooid. Ook in Bolsward ligt er vaak veel zwerfafval langs de Gijsbert Japicxlaan.

Nederland Schoon
“Wy hawwe kontakt socht mei Nederland Schoon”, vertelt Jan Hazenberg, hoofd frontoffice bij CVO Zuid-West Fryslân. “Fan ’t simmer hat ien fan Nederland Schoon hjir west. Wy hawwe mei in meiwurker fan ’e gemeente derby de rûte besjoen.” Ze hebben gekozen voor een zogenaamde ‘hotspotaanpak’: veel nieuwe afvalbakken.

 

Blikvanger vervangen
Op de route stond eerder de blikvanger. Deze bleek niet goed te werken: er lag meer afval naast dan erin. Daarom staat daar nu een gewone afvalbak. Een extra afvalbak is geplaatst bij het grasveldje bij het Marne College. En op het schoolplein nog eens acht. De school leegt zelf de extra afvalbak op het veldje naast de school.

“Als een school, vereniging of buurt een prullenbak zelf wil legen, werken we daar graag aan mee”, zegt wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân. “We zijn blij met deze samenwerking met het Marne College en hopen dat de buurt er ook van meeprofiteert.”

Minder zwerfafval
De afvalbakken staan er nu een maand. “It ferskil is goed te sjen, foaral trochdat de nije ôffalbakken better opfalle en de plakken dêr’t se steane ek”, vertelt Hazenberg. “Yn kombinaasje mei it lesmateriaal foar it fuortset ûnderwiis is it Marne College no ek ‘Supporter van Schoon’.”