Makkumer Belboei Súdwest Fryslân de covid-19 brandhaard in Friesland.

Súdwest Fryslân de covid-19 brandhaard in Friesland.

Verenigingen in Makkum geven leden massaal presentjes in deze decembermaand.

Redactie

Afgelopen dinsdag kwam Omrop Fryslân naar Makkum voor een reportage. De omrop was benieuwd hoe dit in Makkum leefde. Helaas kwam dit in de reportage totaal niet aan de orde. Een paar obligate beelden en terecht positieve geluiden van winkeliers, wie zit er op nog meer kommer en kwel te wachten, was wat er werd getoond. Daarom nog maar even een artikeltje over hoe het echt leeft.

Ineke de vries haakt 50 hartjes voor de leden van de KVG

Schreven we vorige week al over buurtvereniging “Trye yn Ien” die haar leden dit jaar trakteerde op een amaryllis bol om de decembermaand een ietwat fleurige aanzien te geven, ook andere verenigingen zien dit als mogelijkheid om toch nog enigszins aan het verenigingsgevoel te werken.

De bridgeclub Makkum bracht haar leden een riante cadeaucheque van de  O.V.M. Normaliter werden in de decembermaand een Sinterklaasdrive met prijsjes voor iedereen gehouden en een Kerstdrive met mooie prijzen.

Ondanks hele goede maatregelen om verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan mocht er niet meer worden gebridget. Dit blijft een moeilijk te verteren punt, omdat dezelfde activiteit in een andere setting wel doorgang mag vinden.  

Ook de buurtvereniging van de Touwenlaan had een sinterklaas presentje met een mooi gedicht voor haar leden bedacht.

De KVG heeft Ineke de Vries bereid gevonden om 50 hartjes te haken. Samen met een kaars een mooie geste. Ook dit corona gedoe zal weer voorbij gaan. Er is licht aan het einde van de tunnel en nu al van de kaars.

Elke vereniging behoort dit jaar tot de gedupeerden, maar voor Sociëteit Eendragt was het wel een hele bittere pil. Afgelopen oktober had er een groot feest moeten plaatsvinden in verband met het 200 jarig bestaan. U heeft al eerder kunnen lezen, dat dit totaal in het water is gevallen. Van alle plannen kon alleen en zonder ophef het geveldoek worden opgehangen. Nu is het niet gebruikelijk dat de sociëteit naar haar leden groots uitpakt rond de feestdagen, maar dat zou dit jaar zomaar eens heel anders kunnen zijn?

 

Schreven we vorige week al over buurtvereniging “Trye yn Ien” die haar leden dit jaar trakteerde op een amaryllis bol om de decembermaand een ietwat fleurige aanzien te geven, ook andere verenigingen zien dit als mogelijkheid om toch nog enigszins aan het verenigingsgevoel te werken.

De bridgeclub Makkum bracht haar leden een riante cadeaucheque van de  O.V.M. Normaliter werden in de decembermaand een Sinterklaasdrive met prijsjes voor iedereen gehouden en een Kerstdrive met mooie prijzen.

Ondanks hele goede maatregelen om verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan mocht er niet meer worden gebridget. Dit blijft een moeilijk te verteren punt, omdat dezelfde activiteit in een andere setting wel doorgang mag vinden.  

Ook de buurtvereniging van de Touwenlaan had een sinterklaas presentje met een mooi gedicht voor haar leden bedacht.

De KVG heeft Ineke de Vries bereid gevonden om 50 hartjes te haken. Samen met een kaars een mooie geste. Ook dit corona gedoe zal weer voorbij gaan. Er is licht aan het einde van de tunnel en nu al van de kaars.

Elke vereniging behoort dit jaar tot de gedupeerden, maar voor Sociëteit Eendragt was het wel een hele bittere pil. Afgelopen oktober had er een groot feest moeten plaatsvinden in verband met het 200 jarig bestaan. U heeft al eerder kunnen lezen, dat dit totaal in het water is gevallen. Van alle plannen kon alleen en zonder ophef het geveldoek worden opgehangen. Nu is het niet gebruikelijk dat de sociëteit naar haar leden groots uitpakt rond de feestdagen, maar dat zou dit jaar zomaar eens heel anders kunnen zijn?