Makkumer Belboei Definitieve gunning Wmo-Begeleiding in Súdwest-Fryslân

Definitieve gunning Wmo-Begeleiding in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân gaat vanaf volgend jaar een contract sluiten met Athome Friesland B.V. en het samenwerkingsverband van Stichting Alliade/Stichting GGZ Friesland voor alle vormen van de Wmo-begeleiding: Individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. 

 

Ondersteuning in dorpen en wijken
Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben deze blijven houden. We kijken naar hoe de ondersteuning het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt. 

 

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert.  Deze aanbieder bekijkt samen met de andere zorgverleners in het gebied welke ondersteuning mensen nodig hebben. 

 

Athome Friesland B.V. gaat deze ondersteuning coördineren in Sneek-Noord en Bolsward e.o.  Het samenwerkingsverband Stichting Alliade/GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in Sneek-Zuid en het Buitengebied. 

Zorgvuldige overgang
De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Vanaf medio september 2021 gaan we met alle mensen in gesprek die gebruik maken van Wmo-begeleiding om te kijken wat voor hen  mogelijk kan veranderen. Aan het eind van 2022 willen we alle mensen hebben gesproken. Zolang mensen nog geen gesprek hebben gehad, houden ze de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.

Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân.