Makkumer Belboei Ecologisch slootschonen

Ecologisch slootschonen

Persbericht

In september vindt er in de provincie Fryslân een reeks van een aantal demo’s, inclusief kennissessies, plaats over ecologisch slootschonen. Ecologisch slootschonen is een andere term voor natuurvriendelijk schonen, er wordt hierbij rekening gehouden met de flora en fauna in de watergang. 

 

Steeds meer boeren en loonwerkers hebben oog voor het creëren van meer biodiversiteit, maar zijn nog zoekende naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Door ecologisch te schonen wordt een flinke boost aan het leven in en rondom de sloot gegeven. Door het materiaal (de maaikorf, ecoreiniger en/of baggerpomp) op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de sloot substantieel vergroot. Door het slootmateriaal niet in het talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.

 

 

Samenwerkende partijen Biodiversiteit is het thema dat voor Living Lab dit najaar centraal staat. Pro-actief wordt samengewerkt met Wetterskip Fryslân, Cumela (brancheorganisatie voor loonbedrijven) en de agrarische collectieven. Allen leveren vanuit hun rol een bijdrage om dit thema op de agenda’s en vooral ook in de concrete uitvoering te brengen bij boeren en loonwerkers.

Waar

    • 14 september It Heidenskip, ’s middags: 13.30 – 16.00

    • 15 september Terwispel, ’s middags: 13.30 – 16.00

Meer informatie over de specifieke locaties vindt u op onze site.

 

Informatie & Inspiratie Naast de organisatie van 3 demo’s is inspiratiemateriaal ontwikkeld in de vorm van een poster (zie ook bijlage). 

De poster maakt in één oogopslag duidelijk wat we met natuurvriendelijk schonen bedoelen, wat dit inhoudt en wat voor planten en dieren zich zoal in de boerensloten bevinden waar rekening mee moet worden gehouden. 

 

Age Flapper (coördinator agrarisch collectief Súdwestkust vertelt: ‘Het was eerst wel wennen dat je de sloten niet meer 100% schoon “hekkelt”, maar je ziet al na een korte periode dat het voor de biodiversiteit, flora en fauna, veel beter is. Met een relatief eenvoudige en niet kostbare maatregel per bedrijf kunnen we met z’n allen veel doen aan natuurinclusieve landbouw’. 

Wetterskip Fryslân geeft aan: ‘Ieder najaar hekkelen we de hoofdwatergangen zodat een goede doorstroming van water gewaarborgd blijft. We krijgen daarbij steeds meer ervaring met ecologisch schonen. Goed voor het leven in en rond de sloot!’. 

Maurice Steinbusch (Beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk bij branchevereniging Cumela) zegt: “Als je door een iets andere werkwijze kunt bijdragen aan meer slootleven dan is het goed om kennis en ervaringen hierover te delen. Dat is waarom we graag samen werken met de andere partijen tijdens deze demo’s.”