Makkumer Belboei Opening vernieuwde brug Makkumersúdwaard

Opening vernieuwde brug Makkumersúdwaard

Fryske Gea

Zaterdag 23 oktober opende It Fryske Gea de vernieuwde wandelbrug aan de westzijde van natuurgebied Makkumersúdwaard. De brug was door verval niet meer te gebruiken. Een groot gemis voor omwonenden van het natuurgebied, die het ‘hele’ rondje van ruim drie kilometer niet meer konden wandelen. Met hulp van financiers kon de natuurorganisatie de 80 meter lange brug volledig laten renoveren. Wandelaars kunnen nu weer volop genieten van de unieke route langs rietlanden met uitzicht over het IJsselmeer.

 

Natuurlijk rijkdom. De wandelroute gaat langs het zuidelijke deel van de Súdwaard en is alleen buiten het broedseizoen (vanaf 15 juli tot 15 maart) toegankelijk. Hier hoor en zie je verschillende vogels als rietzanger, karekiet, snor, waterral en roerdomp, maar ook andere dieren zoals hazen en reeën. 

Naast broed- en schuilplaats zijn de rietoevers ook foerageergebied, met slikranden vol slakjes, kleine visjes en insecten. Het water staat in open verbinding met het IJsselmeer. Watervogels als krakeend, kuifeend, fuut, meerkoet, blauwe reiger en ganzen vinden hier voedsel en rust. Door de grote aantallen watervogels trekt het gebied ook roofvogels. De zeearend is hier regelmatig te zien, evenals de visarend en de bruine Kiekendief.

 

Renovatie. Halverwege september begon aannemer De Boer & De Groot met renovatie van de brug. De oude funderingspalen en restanten van het brugdek zijn verwijderd. Vervolgens zijn er nieuwe betonnen funderingspalen geplaatst en is een brugdek van houten vlonderplanken aangelegd. Het nieuwe toegangshek maakt de renovatie compleet. Het logistieke verkeer ging tijdens de bouw grotendeels over het water. 

 

Nieuwsgierig? Wil jij het ‘hele’ rondje langs de Súdwaard ook eens maken? Kijk dan op www.itfryskegea.nl/makkumerwaarden voor de route en informatie over dit natuurgebied. 

 

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Stichting Ynnatura, Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting de Versterking, Ondernemersvereniging Makkum en Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.