Makkumer Belboei Kansengelijkheid In Súdwest-Fryslân

Kansengelijkheid In Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân verstevigt samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. Wethouder Mirjam Bakker van gemeente Súdwest-Fryslân heeft een addendum toegevoegd aan de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda. Dit betekent dat de gemeente Súdwest-Fryslân de komende twee jaar samen met de GKA  blijft werken aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Mirjam Bakker. Wethouder Gemeente Sûdwest-Fryslân

 

Gemeenten in het hele land werken aan de bevordering van kansengelijkheid. Gemeente Súdwest-Fryslân bouwt met het addendum op de Gelijke Kansen Alliantie Agenda verder aan haar inzet voor kansengelijkheid. In het addendum zijn concrete interventies opgenomen die als doel hebben kansengelijkheid te bevorderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties en de ondersteuning vanuit de Gelijke Kansen Alliantie.

 

Het addendum is – zowel letterlijk als figuurlijk – een belangrijke toevoeging op de agenda. Wethouder Mirjam Bakker: “Gemeente  Súdwest-Fryslân maakt werk van gelijke kansen waarbij we breed inzetten op onderwijsachterstanden door middel van talentontwikkeling. Weekendschool Súdwest-Fryslân is daar een mooi voorbeeld van”. 

 

Deze school voor aanvullend onderwijs is voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar uit de Gemeente Súdwest-Fryslân die, vanwege redenen buiten henzelf, vaak minder mogelijkheden en kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen. Eens per twee weken krijgen zij les op zondagmiddag van gastdocenten met interessante beroepen die hier vol passie over vertellen. Ze spelen bijvoorbeeld met rechters en advocaten een rechtszaak na, leren van een kraanmachinist, horen van de politie hoe je moet arresteren en gaan naar een chemiebedrijf om allerlei proefjes te doen. Het weekendschoolonderwijs verbreedt de horizon van deze leerlingen door het verleggen van grenzen en het ontwikkelen van talent. Met het addendum wil de gemeente de Weekendschool de komende 2 jaar aanhouden.

 

De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs, waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Op dit moment zijn er ruim vijftig gemeenten aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten. De agenda en het addendum van Súdwest-Fryslân en de andere gemeenten zijn te vinden op de website van GKA: https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten.