Modeshow op de Markt

Door Judith van Lavieren

Ziezo Mode, Van Nuyen, Silerswaar, 't Pareltje en Fun Sport organiseren op Koningsdag een modeshow op de Markt. In samenwerking met geluids- en muziekman Cees Jaspers, fotografe Daan Daantje, Blom Ynien en Schoonheidssalon Rianne belooft het een vorstelijke modeshow te worden. 'De Makkumer mode wordt donderdag 27 april vanaf 13.00 uur geshowd op een podium tegenover Silerswaar en het Oranjezonnetje is besteld!, aldus Marijke Hollander van 't Pareltje. Tineke Genee is ladyspeaker en mag een aantal bijzondere gasten verwelkomen. Annick Gerritsma, die hoge ogen gooide in de Miss Teenverkiezing, is de Miss Makkum van Koningsdag en zal enkele keren in stijl het podium betreden. En natuurlijk staan er stoelen klaar voor de Makkumer Koning en Koningin, die de show met hun aanwezigheid gaan opluisteren. De Makkumer Maxima en Alexander zijn niet de enigen die vanaf een zitplaats van de show kunnen genieten. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Koning zijn er vijftig zitplaatsen beschikbaar. Voor 50 dubbeltjes (oftewel 5 euro) kunt u een zitplaats reserveren. U wordt door charmante gastvrouwen naar uw plaats gebracht en tijdens de show door hen voorzien van een zoet hapje (verzorgd door Bakker Kluft), een hartig hapje (verzorgd door Slagerij Bruinsma) en een Oranjebittertje (mogelijk gemaakt door Sietse Bouma). De zitplaatsen zijn uitsluitend vooraf verkrijgbaar. Tot en met woensdag 26 april kunt u hier kaartjes voor kopen bij 't Pareltje. 


Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi

Onder ideale omstandigheden startte zondagmorgen 9 april het Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi van Tennis Club Witmarsum. Het weer was fantastisch en de tennisbanen lagen er top bij. Tussendoor werd er oranjekoek geserveerd bij de koffie en tijdens de pauze kon er genoten worden van een heerlijke soep met stokbrood. De nieuwe scoreborden(aangeboden door Bouwbedrijf Hofstra) werden direct volop gebruikt. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en voor het eerste tennistoernooi hadden zich maar liefst 31 leden aangemeld. Voor enkelen even wennen na de winter voor anderen een voortzetting in de buitenlucht. De wedstrijdcommissie moest enig rekenwerk verrichten, maar uiteindelijk gingen de prijzen bij de vrouwen naar Gesina de Vries en Sandra Wagenaar resp. 1 en 2 en bij de heren naar Michel Dil en gedeeld tweede naar Rudy Nauta en Gosse Huisman. De winnaars kregen prachtige broodmanden uitgereikt. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde dag. Het Amarant zomertennistoernooi wordt op zondag 17 juni georganiseerd. 


Samen op zoek - over zorg en wonen in De Prins

Door Judith van Lavieren

Een kleine veertig mensen bezochten de informele bijeenkomst Samen op zoek over zorg en wonen in De Prins. De avond was georganiseerd door Patyna en Elkien. Beide organisaties wilden op deze avond met de Makkumers brainstormen over hoe zorg en wonen in Makkum er in de toekomst uit zouden moeten zien. Annagreet Krommendijk van Avondrust heette de aanwezigen welkom waarna Sofia Krol van Elkien vertelde dat Makkum voor Elkien een zogenaamde focuskern is. Er zijn in een focuskern nog mogelijkheden om te investeren. Men zoekt daarbij de samenwerking met andere partijen en zet in op betaalbare en duurzame woningen. Het moeten tevens woningen zijn waarin zorg geleverd kan worden. Machiel Talsma van Patyna benoemde een aantal wijzigingen in het zorglandschap. De gemeente Súdwest- Fryslân vergrijst in de toekomst sterk. Waren er in 2015 nog 6741 75-plussers, in 2040 vallen er 12.469 mensen in deze leeftijdscategorie. Mensen krijgen door nieuwe regelgeving steeds meer financiële verantwoordelijkheid voor zorg en wonen. Voorzieningen als een restaurant, ontmoetingsplaats en recreatie in Avondrust worden straks bekostigd door de gemeente. Hoe? Patyna, Elkien, de gemeente SWF en de Makkumer mienskip zullen het met elkaar moeten doen. De aanwezigen discussieerden na deze inleiding in groepen over de toekomst van wonen, welzijn en zorg in Makkum. Een kleine greep uit de ideeën en aanbevelingen die tijdens deze brainstormsessie naar voren kwamen: Een woonzorgcentrum als Avondrust, laagdrempelig, vertrouwd, met zorg dicht bij huis willen we graag in Makkum houden. Aanbevelingen uit de verschillende groepen waren: - Bouw seniorenwoningen om Avondrust heen, zo komt Makkum weer om Avondrust te liggen. - Leg een zwembad aan. Fijn voor jong en oud en er kan zwemles in eigen dorp gevolgd worden - Combineer verschillende groepen bewoners en doelgroepen in Avondrust. Op woongebied zagen de aanwezigen vooral mogelijkheden voor woningen die een levenlang meegaan en flexibel zijn, in de zin van redelijk eenvoudig aan te passen aan veranderende woonbehoeftes. Aanbevelingen rond het wonen waren onder andere: - Onderzoek mogelijkheden voor gemeenschappelijk wonen, is er bijvoorbeeld op dit gebied niet wat moois te maken in het gebouw van Tichelaar aan de Turfmarkt? - Zorg voor een goede bereikbaarheid van centrum en voorzieningen en voor goede parkeergelegenheid. - Maak kleine(re) tuinen bij seniorenwoningen Makkum moet, met name voor de jongeren, een aantrekkelijk dorp blijven met een goede werkgelegenheid. Aanbevelingen op dat gebied: - Prijs je dorp aan! Geef Makkum op voor de lijst van mooiste honderd plekken van Friesland die voor KH 2018 opgesteld wordt. Wees positief. Organiseer zoveel mogelijk gezellige dingen! - Maak comfortabele en bijzondere (senioren) woningen. Meer paalwoningen! - Er moet goed en betaalbaar openbaar vervoer zijn. Er zijn op de verschillende flap-overs nog veel meer ideeën genoteerd. Deze worden door Patyna en Elkien meegenomen in de te schrijven visie op zorg en wonen, aldus locatiemanager Annagreet Krommendijk. Op naar een nieuw concept! Krommendijk besloot met een vermakelijke taakomschrijving van haar voorgangers: de vader en moeder van Avondrust die in lang vervlogen tijden het bestuur over de gehele huishouding van Avondrust hadden en onder andere moesten aansporen tot zindelijkheid en verantwoordelijk waren voor het uitreiken van zakgeld. Wilt u ook meepraten over de toekomst van zorg en wonen? Meldt u dan via Avondrust aan voor de klankbordgroep.