7

 

Sherry Brandy VOORLOPIG UITGESTELD


Recent geplaatst, klik voor het volledige artikel

29 maart: - Geen inzameling oudpapier in Makkum, maar...

 

29 maart: - Súdwest-Fryslân verlengt winterregime bruggen tot en met 6 april

 

27 maart: - Update Gezondheidscenrtum Makkum.

 

20 maart: - We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis.

 

11 maart: - Corona virus (Covid-19) gaat ook het leven in Makkum ontregelen.


 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân vult tekorten voedselbanken aan.

 

Makkumer Belboei, Geen inzameling oudpapier in Makkum.

 

Makkumer Belboei, We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân vult tekorten voedselbanken aan.

 

Makkumer Belboei, Gaat het Coronavirus de komst van een basisinkomen versnellen.

 

Makkumer Belboei, We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis.

 

Makkumer Belboei, Op De Hemmen 3 was tweeduizend jaar geleden ook al bedrijvigheid.

 

Makkumer Belboei,Corona virus (Covid-19) gaat nu ook het leven in Makkum ontregelen.

 

Makkumer Belboei,Corona virus (Covid-19) gaat nu ook het leven in Makkum ontregelen.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân vult tekorten voedselbanken aan.

 

Makkumer Belboei, Geen inzameling oudpapier in Makkum.

 

Makkumer Belboei, We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis.

 

Makkumer Belboei, We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis.

 

Makkumer Belboei, Corona virus (Covid-19) gaat ook het leven in Makkum ontregelen.

Corona virus (Covid-19) gaat nu ook het leven in Makkum ontregelen.

van de reactie 20200311

Maandag 23 maart - Alle samenkomsten in Nederland worden tot 1 juni verboden.De bovengrens van honderd personen verdwijnt. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 mei. Vanaf nu kunnen er boetes worden uitgedeeld als u zich niet aan de regels houdt. Minstens een afstand van 1,5 meter en vanaf 3 personen (en ze geen gezin zijn) geldt reeds het begrip samenkomst.

 

Als u ergen naar toe moet, of wilt, en u heeft symptomen van het coronavirus, neem dan altijd eerst telefonisch contact op. U hoort dan welke procedures gevolgd moeten worden!

 

Maandag 30 maart De Avond4daagse gaat inderdaad voorlopig niet door.

Hoe de ontwikkelingen verder zullen gaan moeten wij ook nog afwachten, zo meldt ons Geertina Bijlsma, of het eerst uitgesteld wordt of dat het een jaar niet door gaat weten ze nu ook nog niet. Maar de lokale organisatie gaat er in eerste instantie vanuit dat het in Makkum een jaar wordt uitgesteld.
Mocht er later in het jaar toch nog iets gebeuren wat betreft de Avond4daagse, dan zal ik jullie op de hoogte stellen zo meldt Geertina.

 

Donderdag 26 maart Wat wel en niet duidelijk is. ...Lees verder...

 

Maandag 23 maart Update Gezondheidscenrtum Makkum. Persbericht Sûnhûs Makkum. ...Lees verder...

 

Zondag 22 maart Op diverse plaatsen wordt de avondvierdaagse 2020 nu al afgelast. Voor Makkum geldt dat zij de landelijke richtlijnen volgen en nu nog niet het besluit hebben hebben genomen om de avondvierdaagse dit jaar te schrappen. De avondvierdaagse staat in Makkum gepland voor 25, 26, 27 en 28 mei 2020.

 

Vrijdag 20 maart De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een website geopend voor hulp aan ondernemers. Lees verder....

 

Dinsdag 17 maart 'Makkum 75 jaar vrij' stelt alle festiviteiten uit.

De openlucht muziektheatervoorstelling Sherry Brandy en alle andere festiviteiten die in Makkum georganiseerd zouden worden vanwege 75 jaar vrijheid zijn uitgesteld. Dit heeft de werkgroep 'Makkum75 jaar vrij' besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. De organisatie. volgt hierin uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Makkum 75 jaar vrij' spreekt niet van een afgelasting. Zo is het bijvoorbeeld wet de bedoeling dat Sherry Brandy opgevoerd gaat worden, maar over een nieuwe datum valt nu nog niets te zeggen. Zodra het mogelijk is, komt de werkgroep met nieuws. Entreekaarten voor de voorstelling moet men uiteraard bewaren.

 

Dinsdag 17 maart Het RIVM krijgt veel vragen over het coronavirus. Het is logisch, dat ze niet iedereen persoonlijk kunnen beantwoorden. Als je je ziek voelt en je klachten komen overeen met deze hieronder, dan moet je thuis uitzieken.

Heb je milde of lichte klachten? Je hoeft de huisarts niet te bellen. Blijf thuis om uit te zieken. Milde verkoudheidsklachten zijn:
•neusverkoudheid (veel niezen)
•loopneus
•niezen
•keelpijn
•lichte hoest
•verhoging tot 38,0 graden Celsius

- Vragen en antwoorden over COVID19: http://bit.ly/31RlkgT
- Vragen over je eigen gezondheid bel huisarts of GGD
- Andere vragen bel: 0800-1351 (8.00 - 20.00 uur) RIVM

 

Maandag 16 maart.Mondzorg Makkum verleent in verband met het coronavirus per direct alleen nog acute zorg. Wij zijn dagelijks bereikbaar op geldende openingstijden.
Onder acute zorg wordt verstaan:
- Trauma (ongevallen)
- Nabloeding na een behandeling
- Acute, heftige pijn
- Acute ontstekingen

 

Maandag 16 maart. Het idee dat alleen kwetsbare senioren risico lopen door het coronavirus klopt niet. Van de pakweg 70 corona-patiënten die nu in Nederland op de intensive care liggen, is ongeveer de helft jonger dan 50 jaar, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. (NOS nieuws update)

 

De Bibliotheek Makkum is voorlopig gesloten tot 6 april

 

Zondag 15 maart. Het gaat nu hard. De scholen in Nederland gaan maandag toch dicht. Het kabinet heeft daarnaast meer maatregelen getroffen in de corona-crisis, zo moeten horecazaken en sportclubs de deuren sluiten.

 

De voorstelling "Leks" op 14 maart van het Cultureel Podium Makkum gaat niet door. Er wordt een andere datum voor gezocht.

 

De Makkumer PubQuiz van vrijdag 20 maart gaat Niet door. Mogelijk volgt er een nieuwe datum, maar daar over is nog geen duidelijkheid.

 

Alle voorstellingen van Marthe en Mathilde door de taonieferieniging Skuzum gaan voorlopig niet door.

 

De Bingo van Buurtvereniging Trye yn Ien gaat a.s zaterdag niet door.

 

Vandaag zijn de eerste beslissingen genomen die het ‘sociale’ leven in Makkum behoorlijk gaan beïnvloeden.Na overleg is besloten dat er met ingang van vandaag niet langer meer in clubverband zal worden gebridged. Het bestuur van de B.C. Makkum heeft de competitie alsmede alle andere activiteiten rond bridge stil gelegd tot 'voorlopig' het einde van deze maand.

 

Het schijnt dat ook de Voetbal Vereniging Makkum alle trainingen en de komende wedstrijden heeft afgelast. Op de website van de vereniging staan hierover evenwel nog geen mededelingen. De bron is Facebook.

 

Het is meer dan waarschijnlijk, dat ook andere activiteiten en evenementen niet doorgaan.

De Makkumer Belboei probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden middels deze pagina.

 

 

Makkumer Belboei,Druk bezochte opening Dierenkliniek

 

Makkumer Belboei,Anna Cornelissen debuteert met “De Globetrotter”

 

Makkumer Belboei, Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum.

Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum.

Prsbericht Súd-west Fryslân 20200312

De Seabin

Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum. Deze zogenaamde Seabin heeft een dompelpomp en deze zuigt water aan; het afval blijft achter in de opvangbak en het water wordt weer terug gepompt. Er zit ook een oliepad in de Seabin. Havenmeester Hendrik van der Werf zorgt dat de Seabin elke dag wordt geleegd. Zo blijft het water in de haven van Makkum mooi schoon en dragen we ons steentje bij in de strijd tegen de plasticsoep.

De 'Seabin' wordt geplaatst

De Seabin

 

Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum. Deze zogenaamde Seabin heeft een dompelpomp en deze zuigt water aan; het afval blijft achter in de opvangbak en het water wordt weer terug gepompt. Er zit ook een oliepad in de Seabin. Havenmeester Hendrik van der Werf zorgt dat de Seabin elke dag wordt geleegd. Zo blijft het water in de haven van Makkum mooi schoon en dragen we ons steentje bij in de strijd tegen de plasticsoep.

Hoe werkt de Seabin

Door de verticaal bewegende werking krijgt de Seabin een zuigende werking waardoor het afval aantrekt. De Seabin kan naar schatting 1,5 kilo zwervend afval per dag opvangen. Het aangezogen water wordt opgevangen door een opvangzak met een onderwaterpomp. Deze onderwaterpomp verwerkt 25.000 LPH (liters per uur) water en is rechtstreeks aangesloten op een 110 / 22V-uitlaat.

Tevens reinigt de Seabin een percentage van het oppervlakte water van oliën en verontreinigende stoffen die zich verzamelt hebben aan het wateroppervlakte.


Makkumer Belboei, Súd-west Fryslân Op De Hemmen 3 was tweeduizend jaar geleden ook al bedrijvigheid.

Op De Hemmen 3 was tweeduizend jaar geleden ook al bedrijvigheid.

Súd-west Fryslân nieuwsbericht 20200317

Ruim tweeduizend jaar geleden, rond het begin van de jaartelling, was in Sneek ook al ‘industrie’ op de plek waar bedrijventerrein De Hemmen 3 wordt aangelegd. Dit concluderen archeologen na onderzoek en opgraving van een kleine veenterp in het gebied. “Een interessante puzzel”, zegt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân. Potten uit waterput, er zijn drie waterputten aangetroffen, (datering omstreeks het begin van onze jaartelling)

Het veenlandschap rond Sneek was zo’n tweeduizend jaar geleden bezaaid met kleine huisterpjes. Deze veenrandzone, op de overgang naar het kleigebied richting zee, had een grote aantrekkingskracht op de mens. Doorgaans huisde men in boerderijtjes op opgeworpen woonheuveltjes, en probeerde men zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Men hield vooral koeien, schapen en/of geiten (onderscheid is moeilijk te maken op grond van het botmateriaal), wat paarden en honden. Duurzaamheid en recycling waren het uitgangspunt.

Bijzondere vondst
“Recycling is vermoedelijk een van de redenen dat we zo weinig metaal vinden in de veenterpen”, zegt Boonstra. “Het was kostbaar en werd daarom steeds hergebruikt als een voorwerp kapot was.” Des te opvallend was de vondst van diverse loden smeltfragmenten en een loden spinklosje, zegt ze. “In deze regio is metaal, laat staan lood, vrij zeldzaam.”Loden spinklosje (datering omstreeks begin onze jaartelling)

Uit de metaalanalyse blijkt dat het om zeer zuiver tot puur lood gaat. “Van recycling is dan waarschijnlijk geen sprake, want dan is de kans groot dat er vermenging is met andere metaalverbindingen.” Vooralsnog lijkt deze metaalbewerking een nijverheid die niet elk huishouden zelf regelde, maar echt specialistisch was, concludeert Boonstra. “In die zin kunnen we dus spreken van een kleinschalig en zeer vroeg industrieel terpje.”

Geen boerderij
Wat opvalt is dat er geen duidelijke boerderij of andersoortige bebouwing is aangetroffen. De top van de terp is door erosie wel verdwenen, maar diepere sporen van bebouwing blijven doorgaans goed bewaard. Denk hierbij aan paalkuilen bijvoorbeeld, soms nog met resten van palen. “Dat komt doordat klei- en veengrond zeer goed zijn voor de conservering van hout en andere vergankelijke materialen en voorwerpen, zoals touw”, legt Boonstra uit.

De onderzoekers achten het onwaarschijnlijk dat de metaalbewerking plaatsvond in de open lucht: er zijn aanwijzingen voor een haardplaats. Ook is er verbrande klei aangetroffen, soms met afdrukken van vlechtwerk, oftewel aanwijzingen voor vloeren en muren. Ook het keukenservies duidt op een doorsnee gezinnetje van rond de jaartelling. Uit botmateriaal blijkt dat er ter plaatse werd geslacht. Waar het gebouw zelf is gebleven, blijft een mysterie.

Opgeslokt door de Middelzee
De terp werd ergens in de eerste eeuw na Christus verlaten, maar bleef zeker herkenbaar als verhoging in het landschap. Omstreeks de zevende eeuw na Christus was er weer activiteit, hier wijzen twee waterputten op. De terp verdween daarna onder het slib, door overstromingen van de grote zeegeul Middelzee. De terp was niet meer zichtbaar en raakte in de vergetelheid tot haar opgraving, twee millenniums later. Waterput (7e eeuw na Christus) Fragmenten van een plank, gemaakt van eikenhout. Aan de spintzijde zijn twee deuvels in het hout geslagen. Afkomstig uit waterput (7de eeuw na Christus).