Recent nieuws van de gemeente

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân verlengt winterregime bruggen tot en met 6 april .

Súdwest-Fryslân verlengt winterregime bruggen tot en met 6 april

Persbericht Súdwest-Fryslan 20200329

 

De bruggen en sluizen in Súdwest-Fryslân blijven tot en met 6 april in de ‘winterstand’ en worden alleen op afroep bediend. De wandel- en fietspontjes gaan voorlopig niet in de vaart. Ook de voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, worden in ieder geval tot 6 april niet aangesloten.

De gemeente sluit met deze maatregelen aan op het besluit van voorzitter Sybrand van Haersma Buma van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Van Haersma Buma maakte voor het weekeinde bekend dat de douche- en toiletgebouwen op recreatieparken, campings, in havens, bij natuurparken en stranden voorlopig dicht blijven. Deze maatregel geldt voor alle achttien Friese gemeenten.

Zo kan de richtlijn van het Rijk om 1,5 meter afstand te bewaren beter worden gewaarborgd en gehandhaafd. De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van de sanitaire voorzieningen gebruik hoeven maken, zoals bijvoorbeeld een chalet of stacaravan. Als maar voldaan kan worden aan de andere voorwaarden van het Rijk.

Aansluitend op deze maatregel hebben alle Friese burgemeesters gezamenlijk besloten om de start van het watersportseizoen uit te stellen tot in ieder geval na 6 april.

Nieuwe noodverordening

De maatregel over het sluiten van toilet-, was- en douchevoorzieningen is vastgelegd in een nieuwe noodverordening die sinds vrijdag 27 maart van kracht is in de drie noordelijke provincies. Politie en gemeenten kunnen op basis van deze noodverordening optreden als de maatregelen niet worden nageleefd.

Duur

De verwachting is dat het kabinet dinsdag met informatie komt over een eventuele verlenging van de looptijd van deze maatregelen. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het recreatieseizoen.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân vult tekorten voedselbanken aan.

Súdwest-Fryslân vult tekorten voedselbanken aan.

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200325

De voedselbanken Sneek-Wymbritseradiel en Bolsward krijgen beide een financiële bijdrage van de gemeente Súdwest-Fryslân. Beide voedselbanken hadden over 2019 een tekort dat nu door de gemeente wordt aangevuld. In Sneek gaat het om een bedrag van 4000 euro, Bolsward zat 1500 euro in de min.

De twee voedselbanken draaien al jaren zonder gemeentelijke subsidie, maar zowel ‘Sneek-Wymbritseradiel’ als ‘Bolsward’ verwacht dat dit niet vol te houden is. “We zijn blij met de bijdrage over 2019, maar we maken ons zorgen over de toekomst”, zegt voorzitter Tom Metz van de Sneker voedselbank. “Aan voedselveiligheid worden al maar strengere eisen gesteld, en dat leidt tot hogere kosten. Zo teren we langzaam maar zeker in op onze reserves.”

De voedselbank Sneek-Wymbritseradiel verhuisde enkele maanden geleden noodgedwongen naar een groter en duurder pand, aan de Professor Zernikestraat in de stad. “Het zou mooi zijn als de gemeente voor een belangrijk deel bijdraagt in de huur”, zegt Metz. “We vragen 12.000 euro per jaar.” De voedselbank in Bolsward vraagt om een jaarlijks bedrag van 5000 euro.

Wethouder Gea Wielinga zegde al toe de mogelijkheden voor jaarlijkse subsidie te onderzoeken. “Het moet wel passen in het gemeentelijk armoedebeleid”, zegt ze. “Om armoede te bestrijden zijn er al verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen. Maar ook wij zien dat er in de praktijk directe voedselhulp nodig is voor mensen die om wat voor reden dan ook tijdelijk of permanent in de knel zitten.”

In Sneek zijn gemiddeld tussen de 55 en 75 gezinnen afhankelijk van voedselhulp, in Bolsward varieert het tussen de 35 en 70 adressen. “Maar de nood is echt veel hoger”, zegt Metz. “Uit landelijk onderzoek weten we dat de voedselbanken hooguit 20 procent van de gezinnen bereiken die gebruik van ons mogen maken.”

Aan aanvoer hebben de voedselbanken nu geen gebrek, zegt Metz. “De coronacrisis is heel vervelend, maar heeft voor ons als voordeel dat we veel etenswaar krijgen aangeleverd van hotels en restaurants die nu verplicht gesloten zijn. Die blijven er anders mee zitten.”

 

Makkumer Belboei, Súdwest Fryslân We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis.

We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis.

Súdwest Fryslân nieuwsbericht 20200320

Dit heeft invloed op de economie, ook in Súdwest Fryslân. De wethouders Offinga en de Man hebben de afgelopen dagen al veel contact gehad met ondernemers in de gemeente.

In dit filmpje vertellen zij dat de gemeente klaar staat voor haar ondernemers. Er zijn veel handreikingen vanuit het rijk waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Natuurlijk zijn er vragen. Neem vooral contact met ons op want samen staan we voor deze uitdaging. Het accountteam staat klaar.

 

Alle informatie is ook te vinden op www.sudwestfryslan.nl/hulpvoorondernemers.

 

Helaas is de synchroniciteit niet al te best

 

Makkumer Belboei, Súd-west Fryslân Op De Hemmen 3 was tweeduizend jaar geleden ook al bedrijvigheid.

Op De Hemmen 3 was tweeduizend jaar geleden ook al bedrijvigheid.

Súd-west Fryslân nieuwsbericht 20200317

Ruim tweeduizend jaar geleden, rond het begin van de jaartelling, was in Sneek ook al ‘industrie’ op de plek waar bedrijventerrein De Hemmen 3 wordt aangelegd. Dit concluderen archeologen na onderzoek en opgraving van een kleine veenterp in het gebied. “Een interessante puzzel”, zegt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân. Potten uit waterput, er zijn drie waterputten aangetroffen, (datering omstreeks het begin van onze jaartelling)

Het veenlandschap rond Sneek was zo’n tweeduizend jaar geleden bezaaid met kleine huisterpjes. Deze veenrandzone, op de overgang naar het kleigebied richting zee, had een grote aantrekkingskracht op de mens. Doorgaans huisde men in boerderijtjes op opgeworpen woonheuveltjes, en probeerde men zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Men hield vooral koeien, schapen en/of geiten (onderscheid is moeilijk te maken op grond van het botmateriaal), wat paarden en honden. Duurzaamheid en recycling waren het uitgangspunt.

Bijzondere vondst
“Recycling is vermoedelijk een van de redenen dat we zo weinig metaal vinden in de veenterpen”, zegt Boonstra. “Het was kostbaar en werd daarom steeds hergebruikt als een voorwerp kapot was.” Des te opvallend was de vondst van diverse loden smeltfragmenten en een loden spinklosje, zegt ze. “In deze regio is metaal, laat staan lood, vrij zeldzaam.”Loden spinklosje (datering omstreeks begin onze jaartelling)

Uit de metaalanalyse blijkt dat het om zeer zuiver tot puur lood gaat. “Van recycling is dan waarschijnlijk geen sprake, want dan is de kans groot dat er vermenging is met andere metaalverbindingen.” Vooralsnog lijkt deze metaalbewerking een nijverheid die niet elk huishouden zelf regelde, maar echt specialistisch was, concludeert Boonstra. “In die zin kunnen we dus spreken van een kleinschalig en zeer vroeg industrieel terpje.”

Geen boerderij
Wat opvalt is dat er geen duidelijke boerderij of andersoortige bebouwing is aangetroffen. De top van de terp is door erosie wel verdwenen, maar diepere sporen van bebouwing blijven doorgaans goed bewaard. Denk hierbij aan paalkuilen bijvoorbeeld, soms nog met resten van palen. “Dat komt doordat klei- en veengrond zeer goed zijn voor de conservering van hout en andere vergankelijke materialen en voorwerpen, zoals touw”, legt Boonstra uit.

De onderzoekers achten het onwaarschijnlijk dat de metaalbewerking plaatsvond in de open lucht: er zijn aanwijzingen voor een haardplaats. Ook is er verbrande klei aangetroffen, soms met afdrukken van vlechtwerk, oftewel aanwijzingen voor vloeren en muren. Ook het keukenservies duidt op een doorsnee gezinnetje van rond de jaartelling. Uit botmateriaal blijkt dat er ter plaatse werd geslacht. Waar het gebouw zelf is gebleven, blijft een mysterie.

Opgeslokt door de Middelzee
De terp werd ergens in de eerste eeuw na Christus verlaten, maar bleef zeker herkenbaar als verhoging in het landschap. Omstreeks de zevende eeuw na Christus was er weer activiteit, hier wijzen twee waterputten op. De terp verdween daarna onder het slib, door overstromingen van de grote zeegeul Middelzee. De terp was niet meer zichtbaar en raakte in de vergetelheid tot haar opgraving, twee millenniums later. Waterput (7e eeuw na Christus) Fragmenten van een plank, gemaakt van eikenhout. Aan de spintzijde zijn twee deuvels in het hout geslagen. Afkomstig uit waterput (7de eeuw na Christus).

 


 

Makkumer Belboei,Corona virus (Covid-19) gaat nu ook het leven in Makkum ontregelen.

 

Makkumer Belboei, Aantal uitkeringen in Súdwest-Fryslân opnieuw gedaald.

Aantal uitkeringen in Súdwest-Fryslân opnieuw gedaald

Nieuwsbericht 27 februari 2020

Het aantal inwoners van Súdwest-Fryslân met een bijstandsuitkering (Participatiewet) is vorig jaar opnieuw gedaald, naar 2344. Dat zijn er 141 minder dan een jaar eerder, en 422 minder dan aan het einde van 2017.

Ook het aantal mensen met een WW-uitkering (Werkloosheidswet) nam vorig jaar af, naar 1202. Dat is een daling van bijna 14 procent ten opzichte van eind 2018 toen het UWV in Súdwest-Fryslân nog 1394 WW’ers registreerde. Eind 2017 waren dat er nog 1834.

Banengroei
Na een aantal jaren van groei bleef vorig jaar het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente stabiel op zo’n 43.000. “Gunstig is dat het aantal kleine banen afnam ten gunste van het aantal banen met een dienstverband van meer dan 15 uur per week”, zegt wethouder Maarten Offinga. “De trend voor de lange termijn laat nog steeds banengroei zien.”

Inspiratietours
De speurtocht naar een baan blijft bij veel werkzoekenden beperkt tot de branches die bij hun bekend zijn, maar waarin nauwelijks meer werk te vinden is. Daarom worden ook in Súdwest-Fryslân – onder de vlag van Fryslân Werkt! en in samenwerking met het UWV en Pastiel – inspiratietours georganiseerd om werkzoekenden met een uitkering te laten kennismaken met voor hen onbekend werkterrein.

“Zo proberen we werkzoekenden in beweging krijgen, hun interesse te wekken voor verschillende branches en hun weer te laten denken in mogelijkheden”, zegt Offinga. Vandaag gingen zo’n zestig werkzoekenden op bezoek bij onder andere jachtbouwer Feadship in Makkum, het distributiecentrum/hoofdkantoor van Poiesz Supermarkten, Beijk Catering en Meester Nautic, alle in Sneek. Meester Nautic won vorig jaar de gemeentelijke ondernemersprijs (voor sociaal ondernemerschap).


Deelnemers aan de inspiratietour aan de lunch bij Beijk Catering in Sneek.

 

 

 

Makkumer Belboei,Súdwest-Fryslân viert en herdenkt op grote schaal ‘75 jaar vrijheid’.
Súdwest-Fryslân viert en herdenkt op grote schaal ‘75 jaar vrijheid’....

 

Makkumer Belboei, Sneekweek terug naar zeven dagen.

Sneekweek terug naar zeven dagen

Súdwest Fryslân Nieuwsbericht

Sneekweek terug naar zeven dagen

Het zong al even rond in de stad, maar de gemeente Súdwest-Fryslân heeft nu ook formeel de knoop doorgehakt: de Sneekweek gaat terug naar zeven dagen. Door het schrappen van het avondprogramma in het tweede weekeinde lopen de feestelijkheden in de stad dit jaar (van 31 juli tot en met 6 augustus) weer gelijk op met de zeilwedstrijden op het Sneekermeer.

Op de vrijdag en in het weekeinde na de Sneekweek is er dit jaar – net als in 2019 – overdag wel alle ruimte voor culturele activiteiten, zoals een straatfestival en – op de zondagmiddag - het inmiddels traditionele grachtenconcert.

Het terugdraaien van de Sneekweek tot de oorspronkelijke duur van vóór 2014 vloeit voort uit de gemeentelijke beleidsnota ‘ Regels geluid bij evenementen’, die het college heeft opgesteld. In de nota wordt aangegeven waaraan het muziekgeluid bij evenementen moet voldoen (hoeveel decibel, eindtijd). Dit geldt niet alleen voor de Sneekweek, maar voor alle evenementen in de gemeente.

De gemeente ontwikkelde het nieuwe geluidsbeleid naar aanleiding van eerdere rechterlijke uitspraken over evenementen in Nederland. De rechters gaven aan dat in het beleid regels moeten worden opgenomen om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

De gemeente wil maatwerk leveren. Voor een dorpsfeest van twee dagen gelden bijvoorbeeld andere eindtijden dan voor de Sneekweek of voor een eendaags evenement op een doordeweekse dag. De beleidsnota ‘Regels geluid bij evenementen’ ligt vanaf donderdag 13 februari zes weken ter inzage.