Brieven/artikelen met onwelvoeglijke taal, bedreigingen, een beledigend karakter e.d. worden niet geplaatst. Wat als onwelvoeglijk, bedreigend of beledigend wordt opgevat is ter beoordeling van de redactie. Anonieme brieven/artikelen worden niet geplaatst. Ingezonden brieven/opinie artikelen mogen niet te lang zijn (hooguit 2000 tekens);
De redactie behoudt zich het recht voor om langere brieven in te korten.

Makkumer Belboei, Ik ben van plan om op 4 mei de Mexicaanse vlag halfstok te hangen.

Ik ben van plan om op 4 mei de Mexicaanse vlag halfstok te hangen.

ingezonden bericht

Ik ben van plan om op 4 mei In plaats van de Nederlandse vlag, de Mexicaanse vlag halfstok te hangen. Dit als een gebaar naar een vergeten groep Mexicaanse militairen die aan geallieerde zijde hebben mee gevochten. Het grootste deel was tegen Japan, maar er zijn ook enkele duizenden die mee hebben gevochten om Europa te bevrijden. Ik heb 7 jaar een relatie gehad met een Mexicaans vrouw en heb daar heel veel tijd door gebracht. Daardoor heb ik een hele boel vrienden daar en op een dag ben ik door één van hen uitgenodigd om zijn 92 jarige grootvader te ontmoeten.

De reden was simpel, ik ben Nederlander.
Het bleek dat zijn grootvader in de tweede wereld oorlog in Nederland was geweest en zelfs in "frisia" zo als hij het noemde. Samen met zijn broer hadden ze zich als vrijwilliger aangemeld bij het Amerikaanse leger. De belofte dat er een Amerikaans staatsburgerschap uit zou kunnen komen heeft natuurlijk ook mee gespeeld. Samen zijn ze enkele weken na D-day in Normandië geland. Door een of andere oorzaak zijn ze hun eigen bataljon kwijt geraakt en uiteindelijk via andere geallieerde gevechtsgroepen door het Canadese leger aangenomen.

Zo zijn ze in Nederland beland en zijn hier tot een jaar na de bevrijding gebleven voor dat ze weer gerepatrieerd werden. Het Amerikaanse staatsburgerschap hebben ze nooit gekregen omdat ze door het Amerikaanse leger als "Missing In Action" waren opgegeven en ze uiteindelijk door de Canadezen werden gerepatrieerd. Beide broers hebben het dus overleefd maar vele andere landgenoten niet. Alles werd grotendeels door de kleinzoon verteld en de oude man knikte instemmend hij heeft een paar keer "frisia" genoemd.

Dit was in een voetbal kampioenschap jaar en ik had een hele stapel oranje t-shirts en stel vlaggen mee genomen. Ik bood hem een Nederlandse vlag aan en kreeg daarvoor in ruil een prachtige zijden Mexicaanse vlag, hij stond er op dat ik die vlag kreeg.

Het is deze vlag die ik halfstok wil hangen, met daaronder een verklaring waarom ik de groep Mexicaanse vrijwilligers die hun leven hebben gegeven wil herdenken.
En ik denk dat het wel een beetje aandacht verdient.

 

Makkumer Belboei, Súdwest Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie.
Kop nieuwsbericht 10 april 2020

ingezonden 20200411

 

Hou de energietransitie wel democratisch

Bij de energietransitie kunnen we niet overal tegen zijn. Maar, schrijft Marco Visscher, kunnen we dan ten minste vóór het recht van de lokale bevolking zijn om te bepalen hoe er in hun gebied invulling aan wordt gegeven?

Met deze kop en alinea opende in de Volkskrant van 25 januari dit jaar het opinie stuk. Marco Visscher constateert dat in Nederlands iets gebeurde wat hij eigenlijk alleen maar kende van uit landen als Indië of Ecuador. Het begon hem te dagen, dat in Noord-Drenthe de lokale bevolking onder de voet werd gelopen in een strijd met grote politieke en economische belangen.

Hij eindigt het artikel met: “De belangrijkste les die ik uit Drenthe meenam, is dat we de overgang naar een fossielvrije samenleving niet kunnen doormaken zonder publieke steun. Als we het beleid doordrukken, zoals in de Veenkoloniën is gebeurd, creëren we een golf van negativiteit en weerstand die de strijd tegen klimaatverandering geen dienst zal bewijzen.” En even verder op: “Wie volhoudt dat we de stem van omwonenden van windmolens, of van de ‘gasklevers’, moeten negeren of bestraffen, begeeft zich op gevaarlijk terrein. Het betekent doorgaans maatregelen waarvoor simpelweg onvoldoende publieke steun is – en dat is een recept voor tirannie”.

Opnieuw verscheen er gisteren een persbericht van Súdwest-Fryslân met een oproep om toch vooral mee te denken en om de online vragenlijst in te vullen. Súdwest-Fryslân heeft met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

Hiermee doelt hij ongetwijfeld op de periode, dat de bevolking uit de zuidwest hoek van onze gemeente een overduidelijke en breed gedragen weerstand tegen de plannen voor windenergie, zoals ze er lagen, naar voren bracht. We weten hoe het is afgelopen

De bouw van het Windpark Fryslân is los. Vele Makkumers zullen hierbij hetzelfde gevoel hebben als hier boven eerder beschreven. Alle argumenten ten spijt, alle organisaties ten spijt, zelfs het rapport van Winsemius, waaruit bleek dat er voldoende alternatieven waren, werd terzijde geschoven. De toenmalige minister van economische zaken Kamp geeft geen krimp. Er komen windmolens in het IJsselmeer. Met dat besluit stootte Kamp de Provincie Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân en heel héél veel bewoners langs de IJsselmeerkust tegen de borst. Ook hier werd de lokale bevolking ‘overruled’. De economische belangen van de nieuwkomers werden belangrijker geacht, dan die van de oorspronkelijke bevolking, is een breed gedragen gevoel.

Als u belang bij uw woonomgeving heeft, vul dan zeker de vragenlijst in. Anders bent u altijd te laat.

 

Makkumer Belboei, Coronavirus kan komst basisinkomen versnellen.

Gaat het Coronavirus de komst van een basisinkomen versnellen.

Aangeleverde Opinie 20200321

Als de eerste berichten over het coronavirus ons bereiken is het december 2019. Lees de artikelen in de dagbladen er nog maar even op na, maar als er in januari door de Volkskrant aandacht wordt besteed aan een gevaarlijk nog onbekend coronavirus, is de strekking van het artikel zeker nog niet alarmerend. Nu twee maanden later weten we wel beter. Covid-19 heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Alles wordt uit de kast gehaald om de gevolgen voor de gezondheid zo goed mogelijk onder controle te houden. Is er in Nederland nu nog niet sprake van een volledige ‘lockdown’, ver er vanaf zitten we zeker niet. Liesbeth Spies van het Genootschap van Burgemeesters melde afgelopen vrijdag, dat alle 355 burgemeester bezig zijn voorbereidingen te treffen, mocht het zover komen..

De gevolgen van het coronavirus op het dagelijkse leven zijn buiten gewoon groot en niet alleen op sociaal gebied. Het raakt meer en meer mensen ook in de portemonnee. Een geweldig geluk is, dat dit ook vanuit de regering wordt onderkend en dat dezelfde regering bereid is om gigantisch veel geld te spenderen om het omvallen van de economie te voorkomen. De overheid gaat er vol in zo mogen we geloven en iedereen die financieel in de problemen dreigt te komen zal worden geholpen. Hoe? Ja dat is nog niet helemaal duidelijk, want Nederland is, zoals heel veel andere landen, natuurlijk helemaal niet voorbereidt op deze situatie.

Minister Koolmees moet miljarden rondstrooien om te voorkomen, dat bedrijven omvallen, om ontslagen te voorkomen, om zzp’ers van een inkomen te voorzien. Allemaal geweldige acties, maar wat ligt onherroepelijk op de loer. Fraude!.
Op teletekst konden we zaterdag lezen, dat er weliswaar heel veel mondkapjes worden aangeboden, maar dat heel veel van die aanbiedingen op niets uitlopen, onder meer omdat er voor de voorraden woekerprijzen worden gevraagd, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Triest maar niets nieuws onder de zon. Niet alle mensen hebben nou eenmaal evenveel moreel besef.

Minister Wouter Koolmees doet echter wel een moreel beroep op mensen. Op de vraag van Frank Hendrickx (Volkskrant 21 maart): “Als je van 7.000 euro per maand naar 5.000 euro omzet gaat, kun je er dan ook aanspraak op maken?” luidt het antwoord van de minister: ”Ja. Er is natuurlijk ook een morele verantwoordelijkheid. Je kunt overal een aanvraag voor doen, ook al heb je het niet echt nodig, maar dan zou ik me toch wel even achter de oren krabben. Als je geen inkomensachteruitgang hebt, dat heb je het zeker niet nodig.”
Niemand hoef helderziende te zijn om de gevolgen te overzien. Hier gaat straks absoluut iets fout. Dat kost heel veel geld en zeker ook veel weggegooid geld.

 

Basisinkomen! Als alle Nederlanders een basis inkomen zouden hebben, dan was de situatie die zich nu voordoet vast veel beter te managen. Niemand zou meer van de ene op de andere dag zonder inkomen zijn geweest, zoals nu wel gebeurd. In tijden als deze zou een basisinkomen er in ieder geval voor zorgen, dat de regering veel ruimer de tijd zou hebben om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te minimaliseren en om de aanvullende maatregelen goed te overdenken en vorm te geven.

Natuurlijk kost een basisinkomen geld. Op het eerste gezicht zelfs heel veel geld. Maar bij het zogenoemde basisinkomen 2.0: iedere volwassene 600 euro, elk huishouden 600 euro en elk kind 300 euro heeft het Nibud vorig jaar nog berekend, dat dit 171 miljard euro kost, waarvan 154 miljard direct gedekt wordt door het overbodig worden van vrijwel alle uitkeringen, heffingskortingen, toeslagen en uitvoeringskosten.
De 17 miljard per jaar die resteert is nog steeds meer dan de 14 miljard die nu voor de eerste drie maanden zijn uitgetrokken, maar of die 14 miljard voldoende zijn weet niemand.

Oké eerst moet het coronavirus Nederland en liefst de wereld uit, maar daarna alle aandacht voor een basisinkomen. Want het heeft een positief effect op gezondheid, schoolprestaties, voeding en ondernemerschap.En dat is waar we net nu zoveel behoefte aan hebben.