7

 

Plien & Bianca – En nu dan!?

 

 


Recent geplaatst, klik voor het volledige artikel

25 november: - Recreatieve woningverhuur in Hindeloopen beperkt toegestaan....

 

24 november: - Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen....

 

23 november: - Folkkoor RollingHome bestaat 27 jaar en....

 

18 november: - Brandsma Digitaal meten wint Ondernemersprijs 2021....

 


 

 

Makkumer Belboei, Archief vroegere gemeente Hindeloopen toegankelijk voor historisch onderzoek.

 

Makkumer Belboei, Recreatieve woningverhuur in Hindeloopen beperkt toegestaan.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen.

 

 

Makkumer Belboei, Folkkoor RollingHome bestaat 27 jaar.

 

Makkumer Belboei, Patrick Dam & Fokko Dam.

 

Makkumer Belboei, Veldhuis & Kemper verrassen 500 duizendste bezoeker Theater Sneek.

 

 

Makkumer Belboei, Brandsma Digitaal Meten wint Ondernemersprijs 2021.

 

Makkumer Belboei, Recordopbrenst voor Maisdoolhof Witmarsum!.

 

Makkumer Belboei, Winnend gedicht als ode aan de regio.

 

 

Makkumer Belboei, Schuifpuzzel met dank aan stichting Ald Makkum.

Schuif (TIK) puzzel
Foto uit archief Stichting Ald Makkum

Nadat je de puzzel hebt gestart. Tik op het blokje dat je wilt verplaatsen

 

 

 

 

Makkumer Belboei, Archief vroegere gemeente Hindeloopen toegankelijk voor historisch onderzoek.

 

Makkumer Belboei, Recreatieve woningverhuur in Hindeloopen beperkt toegestaan.

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen

Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân maakt serieus werk van woningbouw. Alleen al in de afgelopen twaalf maanden (periode november 2020-oktober 2021) kwamen er in de gemeente 350 wooneenheden bij. Sneek en Bolsward voeren de lijst aan, met een groei van respectievelijk 183 en 41 wooneenheden, maar ook in ruim dertig andere kernen werd nieuwbouw opgeleverd. Van Koudum (45) en Oudega (14) tot Reahûs, Warns, Wiuwert en Wons (alle 2).

 

Ook groei in 2020

“De toename staat niet op zichzelf”, zegt Mark de Man, wethouder ‘wonen’. “Ook in 2020 zagen we al dat er ruim 400 nieuwe wooneenheden in gebruik werden genomen, verdeeld over dertig kernen.” Sneek is het meest in trek, maar ook Makkum, Oudega, Workum, Wommels, Schettens, Offingawier, Heeg en Stavoren kregen hun deel. 

 

Goede afspraken

“Daarnaast hebben we voor de periode tot en met 2030 goede afspraken met de provincie gemaakt.” Zodoende krijgt de groei de komende jaren een passend vervolg. Bij de jaarlijkse vaststelling van het gemeentelijk woningprogramma, deze week, programmeerde het college 425 woningen extra. Ook hier is Sneek koploper, maar ook kernen als Woudsend, Koudum, Witmarsum en Scharnegoutum zijn ‘opgeplust’.

 

‘Nog meer’

Deze 425 wooneenheden komen bovenop de plannen die er al waren voor de periode tot 2030. “En er zit nog meer aan te komen”, zegt De Man. “We verwachten zelf, als gemeente, in 2022 nog ten minste 130 wooneenheden extra te programmeren.” Hij noemt plannen in Oosthem (Ald Rien), Scharnegoutum (Noord), Heeg (Tjerkesleat) en Workum (Thomashof 2). De plannen die in 2022 door externe partijen worden ingediend zijn dan nog niet meegeteld.

 

Uitdaging

“In absolute aantallen doen we het gewoon goed, maar niet alle doelgroepen worden even goed bediend. Daar zit onze uitdaging.” De Man doelt op de bouw van sociale huurwoningen, betaalbare starterswoningen en zorg- en seniorenwoningen. “Die blijft achter, zo eerlijk moet je zijn. College en gemeenteraad zijn eensgezind dat voor deze doelgroepen versnelling nodig is.” Tegelijkertijd wil de wethouder geen verwachtingen wekken of beloftes doen die hij niet kan nakomen. 

 

Woningkrapte

“Op korte termijn informeren wij de gemeenteraad over welke wettelijke instrumenten er zijn om de woningkrapte te bestrijden”, zegt De Man. “Zo kunnen we laten zien wat er kan, wat we al doen, en wat er niet mag.”

 

Misverstand. Want het is een misverstand te menen dat een gemeente de alles bepalende regisseur kan spelen. “Samen met huurdersverenigingen en woningcorporaties zijn we voortdurend in gesprek en in overleg, maar we kunnen de corporaties geen aantallen sociale huurwoningen opleggen.” Een andere ontwikkeling waarop een gemeente geen invloed heeft is de huidige prijsstijging van bouwmaterialen. “Evenmin kunnen we iets doen aan de hoogte van de rentestand en andere regels die hypotheekverstrekkers hanteren.”

 

 

Naar aard en schaal. En dan is er de uitdaging die bouwen in kleine kernen met zich meebrengt. “In Súdwest-Fryslân hebben we met elkaar afgesproken dat we geen enkel dorp op slot zetten”, zegt De Man. “Maar we kijken wel naar aard en schaal. Anders gezegd: een plan moet passend zijn bij de vraag en een kwalitatieve toevoeging zijn.”

 

Herbestemmen. Hij wijst er op dat er diverse praktijkvoorbeelden zijn van dorpen die zich uitgedaagd voelen en met vernieuwende toekomstbestendige woonplannen komen. “Bijvoorbeeld in een voormalige school of een kerkgebouw. Herbestemmen van leegstaande panden voorkomt verpaupering én is een mooie manier om de leefbaarheid van een kern te verbeteren.” 

 

 

 

 

Makkumer Belboei, Folkkoor RollingHome bestaat 27 jaar.

 

Makkumer Belboei, Patrick Dam & Fokko Dam.

 

Makkumer Belboei, Veldhuis & Kemper verrassen 500 duizendste bezoeker Theater Sneek.

 

 

Makkumer Belboei, Brandsma Digitaal Meten wint Ondernemersprijs 2021.

 

 

Makkumer Belboei Recordopbrenst voor Maisdoolhof Witmarsum!

Recordopbrenst voor Maisdoolhof Witmarsum!

Anneke Luijendijk-Tolsma

WITMARSUM – Het 22e maisdoolhof te Witmarsum heeft maar liefst 3.400 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag. Nog nooit heeft het doolhof zoveel opgeleverd! Het vorige record stond op 3.315 euro.

 

Het bedrag bestaat uit de inkomsten uit entree van het maisdoolhof en komt volledig ten goede aan het goede doel. De Ronald McDonald Kinderhoeve is een vakantieplaats voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze gezinnen is het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een rolstoel of wekelijkse therapie. Het doel van de hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te bieden waar kinderen met een handicap plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren, terecht in de hoeve.

Het stukje land voor het doolhof wordt beschikbaar gesteld door aardappelhandel S. Tolsma. Loonbedrijf Westra uit Arum en ruwvooerhandel S de Vries (Witmarsum) zaaien en oogsten het maïs belangeloos. Zij maken het mogelijk dat het doolhof al weer voor de 22e keer geopend werd.

 

 

Makkumer Belboei Winnend gedicht als ode aan de regio

Winnend gedicht als ode aan de regio,

seizoenen en klimaatsverandering

VVV Waterland van Friesland

Waterland van Friesland inspireert toerist én inwoner. Dat is gebleken uit de gedichtenwedstrijd die VVV Waterland van Friesland heeft gehouden. Een groot aantal mensen stuurde hun proza in, maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is de 69-jarige Pieter Bult uit IJlst. Hij kreeg gisteren de hoofdprijs uitgereikt in zijn eigen Elfstedenstad: een ballonvaart boven de regio. 

Prijsuitreiking gedichtenwedstrijd VVV Waterland van Friesland - Foto Anicio Blom - VVV Waterland van Friesland

 

De gedichtenwedstrijd werd vorig jaar uitgeschreven. Via het VVV Waterland van Friesland inspiratiemagazine, de social media-kanalen en de inspiratiekranten werden toeristen en inwoners gevraagd te dichten over de regio. Pieter Bult besloot direct mee te doen. Hij houdt al zijn hele leven van dichten en doet dat niet onverdienstelijk. Zo is één van zijn gedichten te lezen langs de Luts in Balk. Nu is daar een prijswinnend gedicht bijgekomen. Zijn inzending ‘Vier jaargetijden en Waterland van Friesland’ kreeg dertig procent van de stemmen. Dat maakt hem winnaar van de gedichtenwedstrijd. Vrijdag kreeg hij bij de fierljepschans in IJlst de hoofdprijs uitgereikt: een ballonvaart. “Ik ben er erg blij mee”, reageerde Pieter Bult, “want dit stond nog op mijn bucketlist!”

 

Buiten als inspiratie. De prijsuitreiking vond plaats bij de fierljepschans in IJlst, omdat dit een bijzondere plek is voor Pieter Bult. Hij heeft namelijk vijftig jaar lang aan de fierljepcompetitie meegedaan en nog steeds geeft hij clinics. Pieter Bult is een sportieve man. Inmiddels is hij gepensioneerd, maar als oud-sportleraar heeft hij heel wat bekende schaatscoaches opgeleid. Ook was hij assistent bij de Nationale Sprintploeg. Zelf schaatste hij de Elfstedentocht drie keer. Het buiten zijn en buiten sporten inspireerde hem tot het schrijven van het winnende gedicht. “Waterland van Friesland is elk seizoen anders. Elke seizoen is mooi op een eigen manier. Tegelijkertijd is ons klimaat aan vele veranderingen onderhevig, maar toch blijven we de seizoenswisselingen gelukkig nog zien.”

 

Winnend gedicht.Friesland vindt Pieter Bult in alle seizoenen even prachtig. “Toen ik over de gedichtenwedstrijd las, rolde mijn gedicht er zo uit. Ik ben blij dat mensen het gedicht waarderen. Ik heb nog nooit aan ballonvaren gedaan. Ik heb er stiekem al even van gedroomd dat ik over Waterland van Friesland zweef!” 

 

‘De vier jaargetijden en Waterland van Friesland zijn elementen die het leven aan ons verbindt, in vloeibare of bevroren vorm, om te drinken of gedachten te laten bezinken. Zo’n moment van bezinning geeft veel vrijheid en vreugde, en is daarmee géén zorg voor later.’