7

 

Workshop: Lachen!!

 


Recent geplaatst, klik voor het volledige artikel

20 november: - Nieuwe medewerker FysioFit Makkum.

 

11 november: - Zet jij Waterland van Friesland gratis op de trein?

 

5 november: - Gezamenlijk opleidingstraject Noorderbreedte en Patyna werpt zijn vruchten af

 

3 november: - Ook Avondrust helaas getroffen door het coronavirus

 

3 november: - Makkumer fysiotherapeut Hans Hoogsteen start nieuw sport- en fitnesscentrum

 

3 november: - Stichting Behoud blazer TX33 voelt geld pijn

 

24 oktober: - Sociëteit Eendragt 200 Jier

 


 

 

Makkumer Belboei Nieuwe medewerker FysioFit Makkum.

Nieuwe medewerker FysioFit Makkum.

Persbericht 20201120

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw teamlid van FysioFit Makkum. Mijn naam is Femke van Goethem- Algera. Geboren en getogen Makkumse en sinds kort weer woonachtig in het mooie Friesland. Na mijn opleiding fysiotherapie heb ik eerst ervaring opgedaan in Oostenrijk, waar ik ook mijn man heb ontmoet. De afgelopen jaren hebben we met veel plezier in Sittard gewoond en gewerkt, maar mijn geboortestreek bleef trekken. Afgelopen zomer zijn we trotse ouders geworden van een zoontje en met z'n 3'en zijn we verhuisd naar Friesland.

In de fysiotherapie ben ik gespecialiseerd in oedeem- en oncologiefysiotherapie, hiervoor heb ik verschillende opleidingen afgerond en op het moment volg ik een opleiding voor oncologiefysiotherapeut. Daarnaast ben ik ook thuis in het behandelen van orthopedische klachten.

Voor een afspraak of meer informatie kunt u bellen naar de praktijk: 06-14717368 of neem een kijkje op de website: www.fysiofitmakkum.nl.

Wie weet tot ziens bij FysioFit Makkum!

 

 

Makkumer Belboei, Gemeente Súdwest-Fryslân en Marne College strijden samen tegen zwerfafval.

 

Makkumer Belboei, Zet jij Waterland van Friesland gratis op de trein?.

 

Makkumer Belboei, Gezamenlijk opleidingstraject Noorderbreedte en Patyna werpt zijn vruchten af.

 

Makkumer Belboei, Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs in Súdwest-Fryslân.

 

Makkumer Belboei, Avondrust helaas ook getroffen door het coronavirus.

 

Makkumer Belboei, Team Eijzenga opent in Berltsum gloednieuw sport- en fitnesscentrum.

 

Makkumer Belboei, Stichting Behoud blazer TX33 voelt geld pijn door corona.

 

Makkumer Belboei, Alzheimer collecte in Makkum

Dit jaar gaat de Alzheimer collecte in Makkum niet door.

Persbericht 20201027

Veel van onze collectanten behoren tot de risico groep. Wel hopen we dat U, om Alzheimer te bestrijden, een bedrag wilt overmaken naar 

Alzheimer Nederland,  rekeningnummer NL 13 INGB 0000 00 2502.

De coördinatoren, 
Pietsie van der Weerd, Marga Huisman.

 

 

Makkumer Belboei, Ytsje van Bergen 80 jaar.

 

Makkumer Belboei, Sociëteit Eendragt 200 Jier

Sociëteit Eendragt 200 Jier

De armoedige viering van een groots jubileum.....

Redactie

Vrijdag 23 oktober 2020. Op de klippen bij de sluis verzamelen zich nog negenentwintig ‘Heeren’ met op het hoofd een ‘hege siden’. Helaas is ons recentelijk een gewaardeerd lid, de heer Arend Eeltsje Poepjes, ontvallen. Aan het begin van dit jaar was dit het beeld, dat de Directie van de Heeren Sociëteit Eendragt voor ogen stond. Alleen dan met dertig man natuurlijk.

Berusting. Voorlopig moeten we het hier mee doen......

 

Na een rondgang met Hallelujah zou door ons oudste lid de heer Genee het geveldoek worden onthuld. Vervolgens konden de nodige foto’s voor het te verschijnen jubileumboek worden gemaakt, en aansluitend de ‘grootte’ receptie op de bovenzaal van het sociëteitslokaal. Daar zou tevens de pree-publicatie van het jubileumboek plaatsvinden. Na het officiële gedeelte was er ruimschoots tijd ingeruimd voor het minder officiële deel. 

Het zou, dat mag ook wel na 200 jaar oefenen, een groots feest worden. Met jubilea in 1870, 1920, 1970, 1995 (175 jaar), en toen de ‘Heeren’ de smaak echt te pakken hadden van jubileum vieren, ook eentje in 2010 bij het 190 jarige jubileum, waar er zelfs drie dagen aaneen waren vrijgemaakt voor de festiviteiten.  Op de vrijdagavond een ‘Makkumer poëzie avond’ in het Waag gebouw. De line-up bestond die avond uit Piet Bosma, Frans Faber, Otto Gielstra,  Jan en Tjeerd Lutgendorff, Arend E Poepjes, Rooie Gerrit, Albert Sieswerda, David Visser en Sjirk Wijbenga. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Jan Nooitgedagt. Op zaterdag middag compareren in het sociëteitslokaal en op de zondagmiddag een samenkomst met de partners van de leden. De heer Bert Looper, directeur van Tresoar’ hield een lezing over sociëteiten in het algemeen en Sociëteit Eendragt in het bijzonder. Om in één adem te worden genoemd met steden als Berlijn en Parijs, waar zo rond 1840 de burgerij niet meer voetstoots aannam dat de overheid het altijd het beste wist, en waar de ‘Heeren’  Britzel en Overmeer  van onze sociëteit zelfs tot aan de Hoge Raad gingen om aan deze bedilzucht  een einde te maken doet bij alle aanwezige Heeren toch wel glimmende koontjes verschijnen van enige trots om deel te mogen uitmaken van zo één gezelschap. 

Nu in 2020 stond de Directie een soortgelijk evenement voor ogen. Maar dan grootser. In maart kwam er een abrupt einde aan de voorbereidingen. Halverwege dit jaar leek er toch weer ruimte voor een feestelijk jubileum. Helaas eind september moesten alle activiteiten waarbij meer dan 30 personen aanwezig zouden zijn worden geschrapt en sinds 13 oktober weten we dat ook een bescheiden viering niet meer door mocht gaan. 

Afgelopen vrijdag bleef het dus bij het provisorisch ophangen van het geveldoek, dat de bewoners van Makkum op het 200 jarig bestaan van de Sociëteit Eendragt attent moet maken. En wat druivensap en geconcentreerd appelsap voor de aanwezige bestuursleden om het toch nog een enigszins feestelijk tintje te geven.

 

 

Makkumer Belboei, Schuifpuzzel met dank aan stichting Ald Makkum.

Schuif (TIK) puzzel
Foto uit archief Stichting Ald Makkum

Nadat je de puzzel hebt gestart. Tik op het blokje dat je wilt verplaatsen

 

 

 

 

Makkumer Belboei, Nieuwe medewerker FysioFit Makkum..

 

Makkumer Belboei, Gemeente Súdwest-Fryslân en Marne College strijden samen tegen zwerfafval.

 

Makkumer Belboei, Zet jij Waterland van Friesland gratis op de trein?.

 

Makkumer Belboei, Gezamenlijk opleidingstraject Noorderbreedte en Patyna werpt zijn vruchten af.

 

Makkumer Belboei, Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs in Súdwest-Fryslân.

 

Avondrust helaas ook getroffen door het coronavirus

Ook Avondrust helaas getroffen door het coronavirus

Redactie

Helaas heeft het coronavirus ook woonzorgcentrum Avondrust in Makkum getroffen. Op dit moment zijn twee bewoners en acht medewerkers positief getest op het coronavirus. De eerste medewerker is gelukkig alweer aan het werk. De andere zeven verblijven thuis in isolatie.

Eén bewoner wordt geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen dat de bewoner in het appartement blijft en dat er geen bezoek mag komen. De zorgmedewerkers dragen beschermende middelen: een schort met lange mouwen, een spatbril, een mondmasker en handschoenen. De andere bewoner ligt momenteel in het ziekenhuis.

Zodra bewoners en medewerkers corona-gerelateerde klachten vertonen, dan worden ze getest. Om besmettingsrisico’s in Avondrust te verkleinen, wordt er tussen de middag in het restaurant ook tussen de bewoners anderhalve meter afstand gehouden. Het oogt een stuk minder gezellig, maar het is wel zo veilig. Ook de inrichting van dagverzorging in de Serre is aangepast.

Ondanks de besmettingen zijn er gelukkig geen verdere maatregelen nodig in Avondrust. De locatie is nog steeds open voor bezoek. Wel zijn er een aantal ‘spelregels’. Zo zijn bezoekers verplicht om een mondneusmaker te dragen, deze worden bij de ingang verstrekt. Verder moeten ze anderhalve meter afstand houden en bij corona-gerelateerde klachten niet komen. Per bewoner zijn maximaal twee bezoekers per dag toegestaan. Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst en noteren hun gegevens op een registratielijst. Op die manier kunnen we bij een eventuele besmetting achterhalen wie er op de locatie is geweest. Dit doen wij voor de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers.

Het is een roerige tijd met veel onzekerheid. We hopen dat verdere besmettingen ons bespaard blijven.

Een half jaar geleden tijdens de eerste golf bleef Avondrust gespaard. De Makkumer Brandweer kon toen iedere medewerker en bewoner nog een pot voorjaars bloeiers aanbieden. Voorlopig is het evenwel alle hens aan dek. Maar met veel inzet en de o zo belangrijke zelf discipline van iederenn blijft Avondrust verdere besmettingen bespaard.

 

Medewerkers en bewoners van Avondrust krijgen bloemen uit handen van de brandweer Makkum

 

 

 

Makkumer Belboei, Team Eijzenga opent in Berltsum gloednieuw sport- en fitnesscentrum.

 

Makkumer Belboei, Stichting Behoud blazer TX33 voelt geld pijn door corona

Stichting Behoud blazer TX33 voelt geld pijn.

Door het Covid-19 virus geen inkomsten uit zeiltochten......

Klaas Arie Beks

U hebt het vast al eens gezien: tijdens de zomermaanden ligt aan de steiger bij de sluis van Makkum een historisch zeilschip. ’s Winters ligt het onder zeil aan de Grote Zijlroede in Makkum. Het is de blazer TX33 ‘Poolster’, een authentiek houten visserschip uit 1918 dat officieel staat geregistreerd als varend erfgoedmonument.

Blazer TX33 onder zeil op het IJsselmeer

 

De Blazer TX33 kan gehuurd worden door particulieren, bedrijven of groepen voor (dag)zeiltochten over het IJsselmeer of de Waddenzee. Naast toeristen en inwoners verzorgen wij jaarlijks ook tochten met kinderen, mindervaliden en ouderen, die in de provincie wonen of in Fryslân vakantie houden.

 

Varensgasten van de Blazer TX33

 

De TX33 is eigendom van de Stichting Behoud Blazer TX33. De stichting heeft als doel de TX33 in de vaart te houden. Alle inkomsten worden gebruikt ten behoeve van het onderhoud van het schip. De TX33 heeft 38 enthousiaste onbetaalde vrijwilligers met verschillende functies. Een aantal van hen zijn schipper. De overige vrijwilligers zijn zeilmaat. Het onderhoud van het schip wordt zo veel als mogelijk door de vrijwilligers gedaan.

Sinds een grondige restauratie ca. 15 jaar geleden kan de stichting het schip onderhouden met de opbrengst uit het varen met gasten. Door de coronaomstandigheden kon het afgelopen zomerseizoen niet met gasten worden gezeild. Daardoor hebben we geen inkomsten om het onderhoud van het schip te kunnen bekostigen. Maar, juist op dit moment is groot herstel en vernieuwing van het dek noodzakelijk. De totale kosten daarvan bedragen 15.000 euro.

 

Het houten dek met gebreeuwde naden is namelijk lek en moet worden vernieuwd. Daarvoor is een offerte opgevraagd bij Scheepswerf De Hoop in Workum (bij de sluis). De TX33 is daar in 1918 gebouwd. Deze werf is gespecialiseerd in restauratie van traditionele houten schepen. Men is ervaren in  het werken met varend erfgoed, hetgeen specifieke eisen vereist. Ook is deze werf geschikt om een deel van het werk door onze eigen vrijwilligers te laten

uitvoeren.

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Behoud blazer TX33 vraagt om hulp. Wilt u ons helpen door een financiële bijdrage aan de restauratie te leveren? Wij noemen deze actie “sponsor een naad”. De stichting Behoud Blazer heeft de ANBI-status van de Culturele ANBI Stichting, zoals die vereist zijn door de Belastingdienst. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden.

Bankrekeningnummer:
NL46 RABO 0378 3860 42, t.n.v. Stichting Behoud Blazer TX33.
Website: www.tx33.nl

 

--

 

Makkumer Belboei, Ytsje van Bergen 80 jaar.
--