Recent nieuws van de gemeente

 

Makkumer Belboei Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

Gemeente Súdwest-Fryslân

Vanaf vandaag kunnen inwoners en mensen die in Súdwest-Fryslân werken een openbare laadpaal bij de gemeente aanvragen. Tot nu toe staan er zeventig openbare laadpalen in de gemeente, maar de gemeente wil dat dit er veel meer worden. De gemeente heeft zo’n 500 locaties op het oog. Laadkracht B.V. gaat de laadpalen plaatsen.

Wethouder Mark de Man en Jacob de Graaf van Laadkracht B.V. onthullen openbare laadpaal.

 

Eerste laadpaal onthuld. Vanochtend onthulden wethouder Mark de Man en Jacob de Graaf van Laadkracht B.V. de eerste openbare laadpaal in de Sneker wijk Sperkhem. Wethouder De Man: “Ik ben heel blij met deze samenwerking. Waar sommige andere Friese gemeenten nog in de verkenningsfase zitten, plaatsen wij al de eerste openbare palen. Zo kunnen we onze inwoners vanaf nu echt stimuleren om elektrisch te gaan rijden.”

 

Meerpaal. De laadpalen van Laadkracht hebben een speciaal ontwerp. “We hebben speciaal voor de gemeente een passende laadpaal ontworpen,” legt De Graaf uit. “De paal is geïnspireerd op een meerpaal en symboliseert de grote affiniteit met watersport in de gemeente.”

 

Laadpaal aanvragen. Mensen die belangstelling hebben voor een openbare laadpaal kunnen deze aanvragen via www.regelmijnlaadpaal.com. Dit is gratis. “De behoefte is groot. We zijn vandaag officieel begonnen, maar de afgelopen tijd kregen we al 31 aanvragen,” zegt De Man. Laadkracht en de gemeente behandelen de aanvraag samen. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er binnen 250 meter geen andere openbare laadpaal staan. En, het moet technisch mogelijk zijn: er moet een kabel van Liander in de buurt liggen. 

“Het kan snel gaan,” zegt De Graaf. “Wij regelen alles zelf: we plaatsen de openbare laadpaal en sluiten deze op het energienet aan. Hierdoor zijn we een stuk sneller dan andere bedrijven.” Als de locatie geschikt is, wil het bedrijf binnen 6 tot 10 weken een laadpaal plaatsen.

 

Kijken naar de behoefte. De gemeente liet EV Consult onderzoeken hoeveel mensen de komende jaren zullen overstappen op elektrisch rijden. Daarna vroeg de gemeente de dorps-, wijk- en stadsbelangen naar geschikte locaties voor openbare laadpalen. Na overleg met de politie en netbeheerder Liander ligt er nu een kaart met zo'n vijfhonderd locaties waar laadpalen zouden kunnen komen. “We gaan deze niet gelijk plaatsen. We willen eerst weten of mensen er echt behoefte aan hebben,” legt De Man uit. “Er zijn soms maar weinig parkeerplekken. Nu had die elektrische auto anders ook al op dat parkeerterrein gestaan, maar door de aanvragen weten we zeker dat een openbare laadpaal ook echt wordt gebruikt.”

 

Samenwerking. Laadkracht is een samenwerking tussen drie partijen: Baas B.V., Resolutions U.A. en De Meterkast B.V. Het laden van de palen gebeurt met duurzame, lokale energie. Daarvoor werkt Laadkracht samen met onder andere Energie VanOns, Us Koöperaasje en dorpscoöperaties zoals die van Koudum. Voor het stimuleren van het rijden in elektrische (deel)auto’s wil Laadkracht gaan samenwerken met coöperatieve initiatieven zoals Mobiliteit Samen, Mobiliteit VanOns, De Coöperatieve Laadpaal en leden van lokale energiecoöperaties (EV-rijders).

 

 

Makkumer Belboei Dankzij radar minder verlichting windmolens

Dankzij radar minder verlichting windmolens

Zo wordt lichtvervuiling in het Natura 2000 gebied voorkomen

Persbericht

Bij Kornwerderzand komt een radarsysteem voor de windmolens van Windpark Fryslân. Dit zogeheten ‘naderingsdetectiesysteem’ ziet naderende vliegtuigen. Hierdoor hoeft de (verplichte) verlichting niet altijd te branden. 

 

 

De verlichting gaat automatisch aan wanneer vliegtuigen in de detectiezone komen. Zodra het vliegtuig de zone weer verlaat, gaat de verlichting automatisch uit. Zo wordt lichtvervuiling in het Natura 2000 gebied voorkomen. De werkzaamheden rond de plaatsing van het radarsysteem vindt zo veel mogelijk buiten het broedseizoen plaats.

 

De functie van lampen op windmolens is om vliegtuigen te waarschuwen dat er hoge objecten in de omgeving staan. Voor Windpark Fryslân geldt dat de buitenste dertig windturbines verplicht deze verlichting moet hebben. 

 

Overdag brandt de verlichting wit en ’s nachts knipperend rood. Juist dit geknipper wordt door omwonenden als hinderlijk ervaren. 

 

 

Makkumer Belboei Collegeleden Súdwest-Fryslân online in gesprek met de jeugd

Collegeleden Súdwest-Fryslân online in gesprek met de jeugd

Persbericht

Op donderdag 4 februari tussen 16:00 uur en 17:00 uur voeren collegeleden en jongeren een digitale dialoog met elkaar. Wethouders Mirjam Bakker (portefeuille Onderwijs) en Mark De Man (portefeuille Jeugd), spreken via Zoom met de jongeren van de Weekendschool STUDIO. Burgemeester Jannewietske de Vries gaat live op het Instagram account van CoolSúdwest. 

 

De VNG roept alle gemeentebestuurders op om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren. De week van 1 tot en met 5 februari geeft een boost aan deze belangrijke dialoog. Het legt de basis voor een structurele relatie tussen jongeren en besluitvormers. Naast bestaande gastlessen, politieke programma’s  en diverse sociaal-maatschappelijke initiatieven, grijpt de gemeente Súdwest-Fryslân ook deze kans met beide handen aan. 

 

“We moeten de moed er in houden”, zegt burgemeester de Vries. “Als gemeente willen we iedereen door deze fase heen slepen. Door te luisteren, door mee te denken en door het bieden van perspectief. Door oog te hebben voor iedereen die het zwaar heeft. Zoals bijvoorbeeld jongeren. We zien 4 februari als een aftrap van een reeks aan gesprekken tussen jongeren, bestuurders en professionals in het kader van coronaontwikkeling. Een kans om nog beter met elkaar in gesprek te gaan”.

 

 

Makkumer Belboei Opsteker voor Exmorra: elf nieuwbouwwoningen

Opsteker voor Exmorra: elf nieuwbouwwoningen

Persbericht

Er mogen de komende jaren elf nieuwe woningen worden gebouwd aan de rand van Exmorra. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorontwerpplan Keatsmorra van projectontwikkelaar Van Zuiden uit Tjerkwerd.

 

Keatsmorra ligt in het noordwesten van het dorp. Het plan is om hier in twee fases elf koopwoningen te realiseren. In de eerste fase gaat het om twee vrijstaande woningen en vier twee-onder-één-kappers. Fase twee bestaat uit de bouw van drie vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kappers. De woningen in fase twee worden pas gebouwd als de eerste fase voor 80 procent klaar is. Exmorra telt zo’n 465 inwoners.

 

Lang gekoesterde wens Met de bouw van elf woningen gaat er een lang gekoesterde wens van het dorp in vervulling. “Met dit mooie bouwplan wil ik Exmorra van harte feliciteren”, zegt wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân. “Het laat zien dat er ook in onze kleinere kernen nieuwbouw mogelijk is.” 

 

‘Geen kern op slot’ De Man benadrukt dat de gemeente niet zelf woningen bouwt. “Wat we wel doen is het actief ondersteunen van investeerders die met goede plannen komen. De stelregel is dat we ten aanzien van nieuwbouw geen enkele kern op slot zetten. Het is een misverstand dat de gemeente zich voor nieuwbouw alleen zou richten op Sneek en Bolsward.”

 

Reageren op de plannen Binnenkort wordt het voorontwerpplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode wordt ook een digitaal informatie-inspraakmoment georganiseerd voor belanghebbenden. Informatie hierover wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de gemeente:

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân vervangt bestrating door groen

Van grijs naar groen

Súdwest-Fryslân vervangt bestrating door groen

Persbericht

De gemeente Súdwest-Fryslân vervangt de komende jaren diverse tegel- en klinkerpaden door groenstroken. Het gaat om bestrating die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Door meer groen te creëren speelt de gemeente in op het veranderende klimaat.

Tijd voor actie
Ook in Nederland hebben in toenemende mate te maken met hevige regenbuien of juist lange periodes van hitte. “Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen in actie komen om hier op in te spelen”, zegt wethouder Mark de Man. “Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat groen goed is voor de biodiversiteit. Bovendien oogt het veel mooier.”

Goed voorbeeld 
De wethouder ziet dat een groeiend aantal inwoners een gratis geveltuin bij de gemeente aanvragen. “We zitten inmiddels al op 225 aangelegde geveltuinen. Prachtig dat steeds meer mensen hier bewust mee aan de slag gaan. Maar we willen zelf ook het goede voorbeeld geven.”
Daarom vervangt de gemeente waar het kan stoepen en klinkerpaden door groenstroken. Dit gebeurt niet zomaar. “We beoordelen hoe vaak een pad wordt gebruikt en of er een veilig alternatief is, zoals een stoep aan de overkant”, legt De Man uit.

Klimaatdoelen 
Omwonenden worden vooraf geïnformeerd door de gemeente als een stoep of pad in hun buurt wordt vervangen door een groenstrook. De Man: “Misschien is niet iedereen even blij als we bestrating weghalen, maar het helpt bij het halen van de klimaatdoelen. Daar moeten we ons allemaal voor inzetten.” 

Inwoners kunnen op www.sudwestfryslan.nl/steenbreek tips vinden over het vergroenen van hun tuin of een gratis geveltuin aanvragen.