Recent nieuws van de gemeente

 

Makkumer Belboei Hayo Apotheker geëerd met gemeentepenning van Súdwest-Fryslân

Hayo Apotheker geëerd met gemeentepenning van Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

De eerste gemeentepenning van Súdwest-Fryslân is donderdag 23 september uitgereikt aan drs. H.H. (Hayo) Apotheker. Hij ontving de erepenning uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries, onder toeziend oog van zijn echtgenote mevrouw Arjette de Pree.

Voormalig burgemeester van Súdwest-Fryslân Hayo Apotheker en zijn echtgenote Arjette de Pree toasten samen met burgemeester Jannewietske de Vries op het ereburgerschap en 10 jaar Súdwest-Fryslân.

 

De erepenning en de bijbehorende oorkonde zijn een teken van grote waardering voor de wijze waarop Apotheker de gemeente heeft gediend in zijn functie van burgemeester in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2017. Het college van B&W besloot afgelopen zomer tot het instellen van de gemeentepenning.

 

‘We hadden hier in Súdwest-Fryslân meer dan de juiste persoon op de juiste plek. Je bent een bestuurder van bijzonder kaliber, de nestor onder de burgemeesters. Een analytisch denker met groot strategisch inzicht en bij uitstek een verbinder’, zo roemde burgemeester Jannewietske de Vries de voormalig burgemeester van Súdwest-Fryslân.

 

De uitreiking van de erepenning vond plaats tijdens het Symposium Burgerbetrokkenheid en vernieuwing lokale democratie dat donderdag 23 september werd gehouden in Cultuurhistorisch centrum De Tiid. Het symposium werd georganiseerd in het kader van het tienjarig jubileum van de gemeente Súdwest-Fryslân. Journalist Joris Luyendijk, voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer en Auke van Keulen (lid Burgerforum Súdwest-Fryslân) namen de gasten vanuit verschillende perspectieven mee in dit actuele thema. 

 

 

 

Makkumer Belboei Definitieve gunning Wmo-Begeleiding in Súdwest-Fryslân

Definitieve gunning Wmo-Begeleiding in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân gaat vanaf volgend jaar een contract sluiten met Athome Friesland B.V. en het samenwerkingsverband van Stichting Alliade/Stichting GGZ Friesland voor alle vormen van de Wmo-begeleiding: Individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. 

 

Ondersteuning in dorpen en wijken
Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben deze blijven houden. We kijken naar hoe de ondersteuning het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt. 

 

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert.  Deze aanbieder bekijkt samen met de andere zorgverleners in het gebied welke ondersteuning mensen nodig hebben. 

 

Athome Friesland B.V. gaat deze ondersteuning coördineren in Sneek-Noord en Bolsward e.o.  Het samenwerkingsverband Stichting Alliade/GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in Sneek-Zuid en het Buitengebied. 

Zorgvuldige overgang
De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Vanaf medio september 2021 gaan we met alle mensen in gesprek die gebruik maken van Wmo-begeleiding om te kijken wat voor hen  mogelijk kan veranderen. Aan het eind van 2022 willen we alle mensen hebben gesproken. Zolang mensen nog geen gesprek hebben gehad, houden ze de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.

Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân. 

 

 

Makkumer Belboei Ga toch fietsen!

Ga toch fietsen!

Medewerkers van Súdwest-Fryslân kunnen vanaf vandaag een week lang een e-bike uitproberen

Súdwest-Fryslân

Medewerkers van Súdwest-Fryslân kunnen vanaf vandaag een week lang een e-bike uitproberen voor woon-werkverkeer als alternatief voor een auto. Dit wordt gefaciliteerd door het project Werk Slim, Reis Slim, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Fryslân en gemeenten. Wim IJkema, nam vandaag de eerste Speed Pedelec in ontvangst van fietshandelaar Profile Rodenburg uit Sneek. 

 

Werk Slim, Reis Slim (WSRS) stimuleert medewerkers van bedrijven in Friesland om voortaan vaker de fiets te pakken. Met slimme en duurzame mobiliteitsregelingen proberen ze de regio bereikbaarder en duurzamer te maken, want meer fietsers betekent minder files, minder parkeerproblemen en minder CO2-uitstoot. Bedrijven krijgen er bovendien vitale werknemers voor terug. Sinds dit jaar sluit ook gemeente Súdwest-Fryslân aan bij dit initiatief. Wethouder Mirjam Bakker is erg enthousiast: “We vinden het belangrijk om een gezond en duurzaam initiatief als dit te steunen. Het is een win-win situatie. Dit is niet alleen een mooie kans voor onze werknemers, al onze inwoners zijn gebaat bij een schone, bereikbare gemeente. Bovendien krijgt een aantal lokale ondernemers een mooie kans om hun product te promoten. We hopen natuurlijk dat veel bedrijven ons voorbeeld volgen.”  

 

Een alternatief vervoersmiddel
Medewerkers kunnen een week lang ervaren dat de e-bike een gezond, vitaal en duurzaam vervoersmiddel is voor de korte afstand. De eerste deelnemer van de gemeente Súdwest-Fryslân, Wim IJkema gaat proberen of hij van zijn woonplaats Heerenveen naar het gemeentehuis in Sneek kan fietsen. Wim heeft een baan in het klimaatprogramma van de gemeente maar ziet naast het maatschappelijk belang ook persoonlijke voordelen: “Fietsen is de uitgelezen kans om na een drukke werkdag je hoofd leeg te maken. Ik kan dicht bij mijn werk parkeren en misschien kan ik zo zelfs een sportschoolabonnement besparen”.