Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân scoort slecht als plek om te wonen

Het is slecht wonen in Súdwest-Fryslân volgens de Telegraaf.

Een artikel over beste en minste woonsteden in een landelijk dagblad en dan met name de positie va Súdwest- Fryslân in deze lijst, 81e vraagt om nader onderzoek. Waarom scoort onze gemeente zo laag en waarom is onze gemeente sinds de vorige keer dat dit werd gepubliceerd 15 plekken gezakt. Uit het artikel komt naar voren dat hoe groter de steden hoe hoger de positie op de ranglijst.

In het gebied vanaf de Randstad tot Arnhem liggen de steden waar het dus het beste wonen zou zijn. De enige uitzonderingen zijn Groningen en Zwolle, terwijl met name de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe veel plaatsen/gemeenten kennen die onderaan bungelen. De verklaring, gebrek aan economische activiteiten en gebrek aan bevolkingsgroei. Bron: Afbeelding uit de Telegraaf van 4 februari 2020

Daarom(op) scoren Súdwest dus slecht!

Op de laatst bekende pijldatum 1 januari 2019 woonden er 647.672 inwoners in de provincie, meer dan ooit. Onze gemeente nam op die datum daarvan 89.710 inwoners voor haar rekening een groei van 8%, meer dan ooit. Toch scoort Súdwest-Fryslân bedroevend.

Waar dankt onze gemeente deze slechte score dan aan. Aan een computermodel zo blijkt. De journalisten hebben hun informatie vergaard bij Jorn Thoomes van onafhankelijk vastgoedbureau ‘Jones Lang LaSalle’. Wow! Het computermodel heeft uitgezocht waar vastgoed jongens het beste kunnen investeren! En hoe hoger je op die ranglijst staat des te meer er valt te verdienen.

Dit is toch even een hele andere invalshoek. Er valt in Súdwest Fryslân weinig te verdienen met vastgoed dus daarom zou het slecht wonen zijn in Sneek, Bolsward, Workum of Makkum.

Overigens waar de provincie en de gemeente meer inwoners telde, ging dit niet op voor Makkum. Op die eerste januari 2019 woonden er 3260 mensen in Makkum(het dorp zelf) een daling van 2%.

Het zal duidelijk zijn, dit is een verkeerde ontwikkeling, als is bevolkingsgroei blijkbaar niet het onderdeel met de meeste importantie want dan was de gemeente niet zo laag in de ranglijst geëindigd. Edoch de kwaliteit van een woonplaats gaat achteruit als er minder inwoners zijn. Voorzieningen verdwijnen en hierdoor zullen er weer meer mensen verdwijnen.

Blijkbaar is de enige mogelijkheid om dit te stoppen dus meer economische activiteit. Je zou zeggen Plaatselijk Belang en alle andere instanties die zich met Makkum bezighouden u weet wat er moet gebeuren.