Makkumer Belboei, Binnenshuis schepen bouwen.

50 jaar geleden.

Binnenshuis schepen bouwen

van de redactie

Een kort artikel in de Leeuwarder Courant over de ophanden zijnde bouw van een grote hal, waarin onder alle weersomstandigheden kan worden doorgewerkt aan de bouw van schepen. Een primeur voor Nederland en mogelijk zelfs voor Europa. De hal zou 56 meter lang worden, 28,5 meter hoog en 37 meter breed. Hé er staat toch een veel groter hal? De nieuwsgierigheid is gewekt. Eens kijken hoe dat toentertijd allemaal is gegaan.

Nou dat viel nog niet eens mee. In de LC van 26 februari 1969 verscheen een artikel waarin kond gedaan werd van de bouw van een overdekte werf en een uitbreiding op termijn van personeel, van 100 naar 200 man. In dat zelfde artikel is er evenwel sprake van een grote overdekte scheepshelling van 126 meter lengte. Dit zijn hele andere afmetingen dan die welke werden genoemd in de Leeuwarder Courant van 24 januari jl. Hoe zit dit.

Het blijkt dat het project werd opgesplitst in twee fasen. Eerst werd de hal met een lengte van 56 meter gebouwd. De aanbesteding daarvoor had reeds plaatsgevonden en het eerste deel zou in de winter van 1969-1970 gerealiseerd moeten worden. In de loop van 1970 werd dan de tweede fase gestart. In de tweede fase van de uitbreiding zou oorspronkelijk binnen het nieuwe gebouwencomplex een kanaal komen met een beweegbare vloer bestaande uit vier hydroliften, van dertig meter lang en achttien meter breed. In de uiteindelijke bouw is deze beweegbare vloer niet opgenomen. Bouw eerste fase winter '69-70. Foto Stichting Ald Makkum.

 

In de LC van 30 juni 1970 lezen we uitgebreid artikel over de manier waarop de uitbreiding zal worden uitgevoerd. Het bouwwerk werd uitgevoerd door het aannemingsbedrijf fa. G. Draisma en Zn. (zie einde artikel)

In september van dat jaar besteedde Het Parool ook aandacht aan de bouw van de hal. De toenmalige minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ir. W.F. Schut bracht toen een werkbezoek aan de gemeente Wonseradeel omdat er enige opzienbarende plannen en ontwikkelingen gaande waren. Het merenplan maar daarover een andere keer. Ook de bouw van de scheepsbouwhal kreeg daarbij uitgebreid aandacht. Vooral de rake uitspraken van Wiebe Amels kregen veel aandacht.

De hal, de kathedraal van Makkum, is er gekomen. Het bouwen van kustvaarders veranderde naar het bouwen van superjachten. Scheepswerf “Welgelegen” werd Jachtwerf Amels. Amels werd Trump, Trump werd via een omweg Amels Damen en uiteindelijk werd het de Vries Scheepsbouw Makkum B.V. 50 jaar geleden stond er een eerste begin van de overdekte Scheepsbouwhal. Nu staan er zelfs twee hallen. De scheepsbouw in Makkum floreert.

Het artikel uit ‘Het Parool’ van 30 september 1970 sluit af met de woorden van Wiebe Amels: “We breiden niet uit voor de flauwekul, maar om bij te blijven. Wiebe Amels begreep maar al te goed wat een dorp levend kon houden. (lees ook: Het is slecht wonen in Súdwest-Fryslân volgens de Telegraaf.) Bouw eerste fase afgerond. Foto Het Parool 19700630

 

Uit de Leeuwarder Courant van 30 juni 1970

Er wordt een bouwdok opgericht van 120 meter lang, negentien meter breed en 6.80 meter diep. Voor de sleuf van het dok gegraven wordt, zal eerst een stalen zijwand van dertien meter lengte de grond ingeslagen worden. De betonvloer krijgt een dikte van een meter, waaronder 340 palen van acht meter lang worden geheid. Er komt een stalen deur voor het dok, de waterstand in de bouwkelder kan een hoogte van 4,5 meter AP bereiken. Over het dok wordt een loods gebouwd. Deze sluit straks aan op de reeds bestaande loods. Het bouwwerk is opgedragen aan het aannemingsbedrijf fa. G. Draisma en Zn. in Makkum. De opbouw van de loods wordt uitgevoerd door het staalconstructiebedrijf Drees uit Rijnland Westfalen (Duitsland). Met deze uitbreiding is een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen gulden gemoeid. Het werk zal in september 1971 klaar moeten zijn. Dan zal het eerste schip geheel in een overdekte en verwarmde ruimte gebouwd kunnen worden.

Feadship DOK A en DOK B februari 2020