Makkumer Belboei, Aantal uitkeringen in Súdwest-Fryslân opnieuw gedaald.

Aantal uitkeringen in Súdwest-Fryslân opnieuw gedaald

Nieuwsbericht 27 februari 2020

Het aantal inwoners van Súdwest-Fryslân met een bijstandsuitkering (Participatiewet) is vorig jaar opnieuw gedaald, naar 2344. Dat zijn er 141 minder dan een jaar eerder, en 422 minder dan aan het einde van 2017.

Ook het aantal mensen met een WW-uitkering (Werkloosheidswet) nam vorig jaar af, naar 1202. Dat is een daling van bijna 14 procent ten opzichte van eind 2018 toen het UWV in Súdwest-Fryslân nog 1394 WW’ers registreerde. Eind 2017 waren dat er nog 1834.

Banengroei
Na een aantal jaren van groei bleef vorig jaar het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente stabiel op zo’n 43.000. “Gunstig is dat het aantal kleine banen afnam ten gunste van het aantal banen met een dienstverband van meer dan 15 uur per week”, zegt wethouder Maarten Offinga. “De trend voor de lange termijn laat nog steeds banengroei zien.”

Inspiratietours
De speurtocht naar een baan blijft bij veel werkzoekenden beperkt tot de branches die bij hun bekend zijn, maar waarin nauwelijks meer werk te vinden is. Daarom worden ook in Súdwest-Fryslân – onder de vlag van Fryslân Werkt! en in samenwerking met het UWV en Pastiel – inspiratietours georganiseerd om werkzoekenden met een uitkering te laten kennismaken met voor hen onbekend werkterrein.

“Zo proberen we werkzoekenden in beweging krijgen, hun interesse te wekken voor verschillende branches en hun weer te laten denken in mogelijkheden”, zegt Offinga. Vandaag gingen zo’n zestig werkzoekenden op bezoek bij onder andere jachtbouwer Feadship in Makkum, het distributiecentrum/hoofdkantoor van Poiesz Supermarkten, Beijk Catering en Meester Nautic, alle in Sneek. Meester Nautic won vorig jaar de gemeentelijke ondernemersprijs (voor sociaal ondernemerschap).


Deelnemers aan de inspiratietour aan de lunch bij Beijk Catering in Sneek.