Makkumer Belboei, Met de verlenging en aanscherping van de maatregelen tot 1 juni zijn er steeds meer organisaties die besluiten om hun evenement aftelassen.

Wat wel en niet duidelijk is.

van de redactie 20200330

Updates leest u op de pagina

Corona virus (Covid-19) gaat nu ook het leven in Makkum ontregelen.

 

Met de verlenging en aanscherping van de maatregelen tot 1 juni zijn er steeds meer organisaties die besluiten om hun evenement aftelassen, of aantepassen.

 

Dinsdagvond kwam de stichting Leugenbollepop al met de mededeling dat Leugenbollepop 2020 van 21 augustus niet door gaat. De maatregelen omtrent de corona-crisis maken het voor zowel de deelnemers, de bands als de organisatie onmogelijk zich goed voor te bereiden op dit muzikale evenement.

 

Het Comité Dodenherdenking deelt mee, dat er NIET een stille tocht en NIET een bijeenkomst op het kerkhof zal zijn in Makkum. Maar WEL heeft het Comité een alternatief plan, om tussen vrijdag 1 mei en 4 mei bloemen te kunnen leggen bij de monumenten Verzetsbrug, Vrijheidsbeeld Buren, RAF-graven, Verzetsmannen-graven, Ds. Touwen-graf, en de burgergraven op het kerkhof (oorlogsslachtoffers). Vanaf 18.00 uur op 4 mei: ieder volgt het nationaal programma voor TV, met om 20.00 uur: TWEE MINUTEN STILTE. In Makkum laten we even VOOR acht uur door een trompetter van Muziekvereniging Hallelujah Makkum het "Signaal TAPTOE" blazen, vanaf een toren in Makkum. Details volgen nog. Er worden dit jaar geen kransen gelegd door diverse organisaties. Alleen bloemen. Het Comité zorgt voor de vlaggen, op de juiste dagen, juiste momenten en op juiste plaatsen. Zegt dit voort ! (En ja, natuurlijk mag u 20.00 uur buiten staan. Immers, we leven in een vrij land, met wel beperkingen vanwege het virus. NEEM DIE IN ACHT, ook bij het leggen van uw bloemen. Houd afstand en wacht tot de degene voor u klaar is.

 

Avondvierdaagse. Eén van de maatregelen is dat tot en met 1 juni 2020 alle sportevenementen zijn afgelast. Dat betekent dat ook Avond4daagsen in de periode tot  1 juni 2020 niet doorgaan. Dit is overigens nog niet officieel bevestigd door de plaatselijke organisatie.

 

Voor de Bridge Club Makkum zit het seizoen er ook op. Mogelijk dat er deze zomer nog ‘zomerdrives’ worden georganiseerd, maar dat is volledig afhankelijk van de situatie later dit jaar.

 

Voor de Kaatsvereniging gold al, dat alles wat onder auspiciën van de KNKB wordt georganiseerd, was afgelast tot 1 mei en met de nieuwe richtlijnen wordt dit dus 1 juni want de regels zijn verder aangescherpt. Er lijkt nog grote onduidelijkheid te zijn of er vanaf 6 april toch weer iets mogelijk is en begrijpelijkerwijze doet het bestuur daarom nu nog geen harde uitspraken. Zodra er meer nieuws is staat dit onmiddellijk op de website van de Kaatsvereniging Makkum zo werd ons verzekerd. Vandaag 27 maart heeft de KNKB besloten dat de start van het kaatsseizoen in ieder geval is uitgesteld tot 2o juni. Volgende week vrijdag wil de KNKB met een uitwerking van dit besluit komen. De lokale verenigingen is verzocht tot die tijd te wachten alvorens met vragen te komen. De volledige tekst kunt u lezen op de website van de Kaatsvereniging Makkum

 

Voor de VV Makkum geldt min of meer hetzelfde verhaal. Tot en met 6 april zijn alle sportvoorzieningen dicht. De KNVB heeft op basis van het besluit van de overheid besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni. Bij KNKB begrijpen ze ook wel, dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn.
De KNKB houdt rekening met de volgende drie scenario’s en deze zullen dan zeer waarschijnlijk ook van toepassing zijn op de VV Makkum.
De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek)
De competities worden uitgespeeld na 30 juni* (afhankelijk uitkomsten UEFA kalender werkgroep)
De competities worden niet uitgespeeld.

 

Het Multi Fuctioneel Centrum(MFC) is gesloten tot voorlopi 1 juni.