Makkumer Belboei, Update Gezondheidscentrum Makkum Sûnhûs.

Update 27 maart Gezondheidscentrum Makkum

Persbericht Sûnhûs Makkum 20200327

Gezondheidscentrum Makkum Ds. L. Touwenlaan 13a 8754BP Makkum 0515-231770

De tweede week na het afkondigen van de corona maatregelen is in Makkum goed verlopen. Het lijkt erop dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt. Geen grote groepen op straat en ook in de winkels zijn de juiste maatregelen getroffen.

Er liggen op dit moment ongeveer 20 corona patiënten in het Antonius ziekenhuis in Sneek, 4 van hen liggen op de I.C.

Ook in Makkum hebben we een aantal patiënten die hoogst waarschijnlijk besmet zijn met het corona virus. Duidelijk beleid, in overleg met de GGD, is dat we patiënten die niet ernstig ziek zijn van het virus niet testen. Het maakt voor het beleid namelijk niet uit of de test wel of niet positief is; bij klachten moeten patiënten en hun familie 2 weken thuis blijven.

Pas als een patiënt zo ernstig ziek is dat hij of zij moet worden opgenomen wordt er een test gedaan. Vanuit Makkum hebben we nog geen patiënten vanwege het coronavirus naar het ziekenhuis hoeven te sturen.

U ziet dus dat wel of niet naar het ziekenhuis sturen eigenlijk de belangrijkste beslissing is. Gelukkig kennen de huisartsen hun patiënten goed, en kunnen zij deze inschatting goed maken.

 

Zoals u weet gaat het bij zieke patiënten vanwege het corona bijna altijd om kwetsbare ouderen en mensen die al ernstig ziek waren. Vanaf heden hebben wij met Avondrust, met de dokterswacht en met de thuiszorg het volgende afgesproken: Voor kwetsbare ouderen en voor een aantal reeds zieke patiënten zijn de dokters van het Sûnhûs ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend bereikbaar. In principe worden er bij deze patiënten dus altijd visites gedaan door hun eigen huisartsen.

De andere patiënten kunnen buiten kantooruren voor spoed contact opnemen met de dokterswacht.

Ook volgende week voeren we op dezelfde manier de praktijk:
Altijd eerst bellen voor contact met de praktijk
Medicatie wordt altijd bezorgd of afgeleverd in de kluisjes
Bloedprikken op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Spreekuren artsen en verpleegkundigen in principe telefonisch

Tenslotte nog dit: Wacht niet te lang met andere klachten; u kunt altijd even bellen voor een overleg!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het gezondheidscentrum, maar kijk vooraf vooral ook even op www.thuisarts.nl

 

Lees ook het eerder verschenen persbericht. Hier in staan duidelijke richtlijnen betreffende de werkwijze in deze tijden! Update Gezondheidscentrum Makkum (23 maart)