Makkumer Belboei, Geen inzameling oudpapier in Makkum.

Geen inzameling oudpapier in Makkum

Persbericht Súdwest-Fryslan, Chr. Muziekvereniging Hallelujah 20200329

 

In verband met de maatregelen tegen uitbreiding van het Coronavirus COVID-19 wordt op zaterdag 2 mei in Makkum geen oudpapier opgehaald. Wel is er een mogelijkheid om zelf het oudpapier in de container te brengen. Deze containers staan op de gebruikelijke plaatsen:

• Botterstraat (tussen kruising de Pleatsen / de Greiden)
• Klipperstraat (bij kruising de Voorn)
• Estrikwerk (t.h.v. terrein van Tichelaar)

U kunt hier uw oudpapier op zaterdag 2 mei van 9.00u tot 12.00u brengen.

Wij vragen u daarbij wel rekening te houden met de geldende maatregelen:


• Blijf thuis als u kucht, hoest en/of verkouden bent. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.
• Was u handen vóór en ná het brengen van het oudpapier.
• Kom liefst alleen en maximaal met 2 personen.
• Houdt minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
• Kom bij grote drukte later terug of blijf in uw auto wachten.
• Vol=vol, laat geen papier op straat achter.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de aanwezige toezichthouders.

En zoals gebruikelijk: alleen schoon papier en karton (geen plastic -zakken/-tassen, hout, etc).

Denk ook om familie/vrienden/buren die mogelijk zelf niet in staat zijn om het papier in de container te brengen. Help hen door ook hun oudpapier mee te brengen maar houdt ook daarbij rekening met de algemene maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het gezondheidscentrum, maar kijk vooraf vooral ook even op www.thuisarts.nl

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Mede namens de Gemeente Súdwest-Fryslân,

Het bestuur van Chr. Muziekvereniging Hallelujah Makkum.