Makkumer Belboei, Begrafenisvereniging Makkum.

Begrafenisvereniging Makkum

Persbericht Begrafenisvereniging Makkum. 20200402

 

Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om dit voorjaar onze ledenvergadering te houden.

Het bestuur hoopt u in het najaar te kunnen uitnodigen.
Er wordt dan afscheid genomen van onze bode Bonnie Kooistra en van onze drager Jan Horjus.
Tevens willen we u dan voorstellen aan Aukje Heslinga, die samen met Casper van Veen de uitvaarten van onze leden gaat verzorgen .

Namens het bestuur, Sjoerdtje Elgersma (secretaresse)