Makkumer Belboei, Het was al weer de derde week voor ons van de Coronacrisis.

Het was al weer de derde week voor ons van de Coronacrisis.

persbericht Sûnhûs 20200403

 

Friesland kent een aantal besmettingen, maar de genomen maatregelen lijken echt te werken. In het Antonius ziekenhuis liggen net als vorige week 20 patiënten met Corona, 5 op de IC, dit is dus niet toegenomen! Dit betekent dus vooral dat u zich nog steeds nauwgezet aan de afspraken van afstand houden en isolatie bij klachten moet houden. Mocht u twijfelen over wat u moet doen neem dan even contact op met de praktijk.

In het gezondheidscentrum zijn we als steeds meer gewend aan deze nieuwe werkelijkheid, mensen wachten in de tent voor de deur, dokters en assistentes werken deels vanuit huis en aan het eind van de middag is er een spreekuur voor patiënten die mogelijk besmet zijn met Corona. Wat opvalt is dat ook de patiënten al gewend zijn aan de nieuwe situatie; er zijn bijna geen aanlopers, iedereen belt voordat hij of zij naar de praktijk komt. Het is ook echt fijn dat wij zoveel steunbetuigingen krijgen vanuit Makkum, hartelijk dank hiervoor.

De tijdelijke wachtruimte

Vorige week hebben we al een lijst gemaakt van alle wat meer kwetsbare patiënten. Met de dokterswacht, Avondrust en de thuiszorg is afgesproken dat mocht het nodig zijn ‘s avonds en in het weekend in principe dokter Dierick de visites doet.

Komende week gaan we proberen zoveel mogelijk van deze patiënten te bellen om te informeren hoe het met ze gaat. Wij denken dat het voor deze groep eigenlijk het zwaarst getroffen is. Wij roepen dan ook nadrukkelijk alle inwoners van Makkum op een stapje extra te zetten voor onze oudere en/of kwetsbare medemens; een beetje hulp, een telefoontje, wat aandacht kan een wereld van verschil maken. De ouderen zelf roepen we ook vooral op om te vragen om hulp of aandacht als het nodig is. Juist zij kunnen altijd contact opnemen met het gezondheidscentrum. Bovendien zijn er ook nog veel andere instanties die hulp kunnen bieden:

Deelwink Seniorentelefooon: Margriet Groeneveld: 06-1177793, el (Kees van Kordelaar): 06-19905519
www.samensterktegencorona.nl

We verwachten eigenlijk dat de situatie komende week niet veel zal veranderen. De controle spreekuren van de verpleegkundigen draaien telefonisch door. Dokter vd Weerd is weer beter dus ook de dokters zijn weer op volle sterkte. Bij klachten neemt u dus gerust contact op met de praktijk. Wij willen vooral niet dat patiënten te lang wachten met ziektes en of kwalen waarvoor ze voorheen wel naar de dokter zouden zijn gegaan.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het gezondheidscentrum, maar kijk vooraf vooral ook even op www.thuisarts.nl