Makkumer Belboei, Bruggen en sluizen blijven in de winterstand en fietspontjes langer dicht.

Bruggen en sluizen blijven in de winterstand en fietspontjes langer dicht

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200406

 

Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen, stellen provincie en alle achttien Friese gemeenten de start van het watersportseizoen voorlopig uit tot en met 28 april.

Bruggen en sluizen
Het uitstel van het watersportseizoen houdt in dat de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik kan maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime.

Met deze maatregel stimuleren de overheden recreanten om thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan. De bediening is primair bedoeld voor de beroepsvaart. Bediening voor de recreatievaart is mogelijk als bijvoorbeeld een boot van de winterstalling naar de zomerligplaats moet worden gevaren. Voorzieningen in de gemeentelijke havens zijn gesloten.

De verlenging van het winterregime houdt voor Súdwest-Fryslân het volgende in:
• Bediening van bruggen en sluizen op het recreatieve netwerk van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur;
• Vanuit praktische overwegingen zijn de bruggen bemenst;
• Op zon- en feestdagen is er geen bediening, dus ook niet op eerste en tweede paasdag;
• Op Koningsdag (27 april) wordt er bediend als op de maandag, dus van 09.00 tot 17.00 uur. Lees ook het bericht van 29 maart