Makkumer Belboei, Op 7 april 1945 werden 6 jongemannen gefussileerd.

Op 7 april 1945 werden 6 jongemannen gefusilleerd.

van de redactien 20200407

 

Vandaag 75 jaar geleden werden, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, zes jonge mannen gefusilleerd. Jaarlijks zorgen vertegenwoordigers van de N.B.S er voor dat deze dag niet wordt vergeten. De vlaggemasten worden geplaatst, de vlaggen halfstok, en er wordt een bloemetje gelegd.

de verwoeste marechausseekazerne aan de Laan
Foto uit het archief van de Stichting Ald Makkum

Na de fusillade heeft de Duitse bezetter de marechausseekazerne aan de Laan (Ds. L. Touwenlaan 17) verwoest door het gebouw in brand te steken. De namen van de gefusilleerde jongemannen zijn op het bevrijdingsmonument aan de Buren terug te vinden: Sjoerd Adema (1920), Fetze Elgersma (1900), Hobbes Dijkstra (1923), Hendrik Th. Lemson (1924), Jacobus P. Keller (1921), Jan Emmens (1916).

Het comité N.B.S 40-45 bestaat uit kinderen van voormalige verzetsstrijders. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit comité opgericht om er zorg voor te dragen dat de gevallenen uit hun midden niet zoude worden vergeten.

Het monument aan de Buren