Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân steekt 1,4 miljoen in openbare verlichting.

Súdwest-Fryslân steekt 1,4 miljoen in openbare verlichting

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200408

 

Súdwest-Fryslân trekt 1,4 miljoen euro uit voor vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting. Voor dat bedrag worden – in de periode tot 2025 – zo’n 4000 armaturen en ruim 500 masten vervangen.

Dankzij de vervanging bespaart de gemeente fors op het energieverbruik. De ruim 4000 te vervangen armaturen gebruiken jaarlijks zo’n 650.000 kWh. Na vervanging – door LED verlichting – loopt het verbruik terug tot 275.000 kWh, een besparing van bijna 60 procent.

“Met deze energiezuinige verlichting dragen we ons steentje bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord”, zegt wethouder Mark de Man. “Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat het bevorderen van veiligheid het belangrijkste doel van openbare verlichting is. Niet alleen de veiligheid voor het verkeer, maar ook de sociale veiligheid in een stad of dorp.”

In de praktijk betekent dit dat er in Súdwest-Fryslân vrijwel alleen masten staan binnen de bebouwde kommen van de 89 steden en dorpen. De openbare verlichting in de hele gemeente bestaat uit ruim 18.500 masten en armaturen.