Makkumer Belboei, Corona update 10 april 2020

Corona update 11 april 2020

persbericht Sûnhûs 20200411

 

Deze week van de Corona crisis hebben we in Makkum goed doorstaan. In het gezondheidscentrum zien we steeds minder mensen met corona-gerelateerde klachten. Een aantal mensen in Makkum die in quarantaine waren zijn weer helemaal beter en mogen weer hun huis uit. Ook onder de ouderen in Makkum lijkt het virus gelukkig nog niet te heersen.

Het aantal corona patiënten in het Antonius ziekenhuis is ook gedaald tot 11; waarvan 4 patiënten op de I.C. Het ziekenhuis kan het goed aan en sommige poli’s proberen ook weer meer normale zorg te leveren.

In ons gezondheidscentrum proberen we ook weer zoveel mogelijk normale zorg te leveren, maar vooral telefonisch. De controle spreekuren van de verpleegkundigen en van de psycholoog worden door hen vooral vanuit huis telefonisch gedaan, en dat gaat goed.

Samenvattend lijkt het dus weer de goede kant op te gaan. Maar dat komt alleen doordat iedereen zich zo goed mogelijk houdt aan de regels van de overheid. Juist nu de curve wat lijkt af te vlakken is het super belangrijk dat iedereen zich aan de regels blijft houden.

In Makkum hebben we nog bijna geen besmettingen, maar dat betekent dus ook dat we nog geen immuniteit hebben opgebouwd. Met name voor de ouderen blijft het dus onverminderd belangrijk dat ze niet besmet raken, en dat betekent dus dat wij allemaal echt ons best moeten blijven doen!

Tot slot wil ik graag de Makkumers bedanken voor de attenties die we hebben gekregen, de woorden van steun voor al onze medewerkers. Bovendien wil ik iedereen graag bedanken die zo flexibel is omgegaan met de nieuwe werkwijzen in ons gezondheidscentrum.

Een speciale dank gaat nog uit naar Feadship die al onze medewerkers en alle medewerkers van Avondrust een fijne paasattentie heeft gegeven. Dank!