Makkumer Belboei, Nieuwe directeur voor Bibliotheek

Nieuwe directeur voor Bibliotheek

persbericht Mar en Fean 20200416

 

Bibliotheken Mar en Fean is geslaagd in de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 juni is Rixt Heegsma benoemd als opvolger van Sytske Atsma die op 10 juli met pensioen gaat en afscheid neemt.

Heegsma, momenteel werkzaam als partner van het adviesbureau Waarderend Toezicht, kent de wereld van de bibliotheken goed. De afgelopen zeven jaar was zij lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Flevomeer Bibliotheek. Ook haar achtergrond past goed bij de branche waarin ze werkzaam zal zijn, zo heeft ze zich na haar studie Nederlandse taal en letterkunde ook theoretisch verder geschoold op de gebieden van personeel- en organisatiebeleid, goed bestuur en toezicht.

‘Ik zie dat de bibliotheek van onschatbare waarde is voor mensen en de samenleving. De bibliotheek is er voor iedereen, verbindt en laat mensen groeien’, aldus Rixt Heegsma.

Vanuit haar huidige adviespraktijk heeft ze veel ervaring op het vlak van advies- en interimopdrachten. Ze zet in op leren en ontwikkelen en het benutten van talenten in organisaties. De komende tijd gaat Heegsma zich inzetten voor het waarmaken van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Bibliotheken Mar en Fean.