Makkumer Belboei, Een lange, lange …….. zomer..

Geen Makkum Merke!, Geen Sânkop! Geen......?

Gaan we dit deze zomer NIET zien

Zoals de situatie sinds vanavond 20 april is, geldt dat er tot 1 september geen grote evenementen mogen worden georganiseerd waar veel mensen bijeen komen. Makkum Merke valt verwachten wij in deze categorie, maar ook het strand is een plek waar héél veel mensen bijeen komen. Zou dit betekenen dat deze zomer het strand ook een ‘no go area’ wordt/blijft.

Gaan we dit deze zomer WEL zien

Wat staat er allemaal niet op de rol en moet dit nu allemaal worden geschrapt, of…

We kunnen ons ook voorstellen, dat de eerdere maatregelen dermate goed hebben gefunctioneerd, dat er tijdens de komende maanden toch een versnelling in de versoepeling zal gaan plaatsvinden. Laten we er in ieder geval maar op hopen, dan is nog niet alles verloren.