Makkumer Belboei, Gezondheidscentrum Makkum Corona update 22 april 2020

Gezondheidscentrum Makkum, Corona update 22 april 2020

nieuwsbericht 20200422

Het gaat de goede kant op! Het aantal besmettingen in Nederland neemt gestaag af. De I.C’s in de ziekenhuizen raken al iets minder vol. In het ziekenhuis in Sneek liggen nog maar 6 Corona patiënten van wie 3 nog op de I.C. liggen.

De laatste tijd zien we ook in Makkum veel minder mensen met corona-achtige klachten. In al die weken hebben we in Makkum maar 2 patiënten gehad met een positieve Corona test. Op het speciale corona spreekuur in het gezondheidscentrum hebben we de afgelopen week geen patiënten hoeven te zien.

Maar… Al dit positieve nieuws betekent alleen dat we met zijn allen ons goed aan de regels houden. De afname komt niet doordat er minder virus is; de afname komt omdat we zorgen dat we minder contactmomenten hebben. Gisteren heeft premier Rutte enkele regels een beetje verruimt, alle andere regels blijven onverminderd van kracht en iedereen moet zich dus nog steeds maximaal inspannen om zich goed aan deze regels te houden.

Voor het Sûnhûs – Gezondheidscentrum Makkum betekent dat dus het volgende:

• We proberen zoveel mogelijk normale zorg te leveren, hebt u klachten dan neemt u vooral contact op met ons. De dokters hebben gewoon spreekuur en zijn met volle mankracht aanwezig. Echter, als het kan proberen we u eerst telefonisch te helpen. De assistente bepaalt wie fysiek op de praktijk moet komen voor een consult.

• Bloedprikken is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uitsluitend op afspraak

• Controles door de praktijkondersteuners zijn zo veel mogelijk telefonisch

• Als u op de praktijk moet zijn vragen we u altijd eerst aan te bellen en te wachten tot u wordt binnengelaten. We proberen er voor te zorgen dat u ook zo min mogelijk mensen tegen komt in de praktijk.

• Alle medicatie wordt bezorgd of wordt afgehaald door u via de kluizen.

• Hebt u vragen of opmerkingen neem dan vooral telefonisch contact op met de praktijk.

Tot slot wil ik u wederom hartelijk danken voor de goede samenwerking. We merken dat patiënten echt hun best doen om mee te denken en we waarderen uw geduld en flexibiliteit. Hartelijk dank voor alle attenties, snoep, bloemetjes, kaarten. Speciale dank gaat uit naar de Brandweer in Makkum die in vol ornaat, met brandweerauto langs kwam om alle medewerkers van het gezondheidscentrum en van Avondrust te verrassen met prachtige bloemen. De steun van iedereen doet ons reuze goed!

Brandweer Makkum rukt uit