Makkumer Belboei, Aangepaste dodenherdenking in Makkum

Aangepaste dodenherdenking in Makkum

persbericht 20200426

Uiteraard is er op 4 mei geen stille tocht en geen bijeenkomst op het kerkhof van Makkum. Als alternatief wordt mensen vanaf 2 mei de gelegenheid geboden om bloemen neer te leggen in de nabijheid van de oorlogsmonumenten aan het Vallaat, aan de Buren en op het kerkhof naast de Van Doniakerk. Daarnaast wordt iedereen opgeroepen om thuis te herdenken. Even voor 20.00 uur zal vanaf een toren in Makkum een trompettist van Muziekvereniging Hallelujah het “Signaal Taptoe” ten gehore brengen. Om 20.00 uur beginnen de twee minuten stilte.

Er zal dit jaar niets worden georganiseerd, waarbij groepen mensen worden opgeroepen om zich te verzamelen. Verspreid over het dorp wordt mensen de gelegenheid geboden om bloemen neer te leggen (één of twee stengel, of een bosje), een eenvoudige bloemenhulde aan onze omgekomen mensen. Op het kerkhof is wel keuze uit 50 grafstenen, welke aan de oorlog zijn gerelateerd. Er zijn de bekende “witte RAF-stenen”, de gedenknaald en grafsteen voor Ds. L. Touwen, de twee oranje stenen met de namen van de zes omgebrachte verzetsmensen. Er zijn aangemerkte graven (rood-wit-blauwe markeringspaaltjes) waar iemand is begraven, omgekomen als gevolg van oorlogshandelingen, zoals door granaatscherven tijdens de bevrijding van Makkum op 18 april 1945. Een ieder wordt geattendeerd op het houden van voldoende afstand, en desnoods even te wachten of een andere plek uit te kiezen. Veiligheid staat voorop, en alle regels van RIVM en overheid gelden ook hier en nu.

Vanaf vrijdag 1 mei 08.00 uur kunnen er bloemen worden gelegd. Dus ook op 2, en op 3 en op 4 mei. We willen ons er op richten, dat een ieder op maandag 4 mei vóór 18.00 uur is geweest

Daarna kan een ieder thuis (zoveel mogelijk) het nationaal programma volgen dat wordt uitgezonden in verband met de herdenking op 4 mei. Om 20.00 uur beginnen de twee minuten stilte. Wees even voor 20.00 attent op het trompet- signaal dat in het dorp te horen zal zijn. Ervaar dit indrukwekkende moment! Dit is het sein, dat de twee minuten stilte aanstaande is. Want ook in 2020, op 4 mei, om 20.00 uur, zal geheel Nederland stilstaan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogen en conflicten van nadien. Twee minuten van stilte, van inkeer, ter nagedachtenis.

Opdat wij niet vergeten.