Makkumer Belboei, Gezondheidscentrum Makkum Corona update 1 mei.

Gezondheidscentrum Makkum Corona update 1 mei
Het gaat nog steeds de goede kant op!

persbericht Sûnhûs Makkum 20200501

In Makkum hebben we in al die weken maar 2 patiënten positief getest voor Corona. Een aantal patiënten die we verdachten van corona en die eerst niet getest konden worden maar nog steeds klachten hadden hebben we nu alsnog getest: allen negatief! Dit is dus goed nieuws, besmetting in Makkum heeft nauwelijks plaats gevonden.

Ook in het Antonius ziekenhuis in Sneek gaat het goed. Er ligt nog 1 corona patiënt op de corona afdeling. 2 corona patiënten op de IC zijn vanuit Rotterdam overgeplaatst naar Sneek.

En dan nog meer goed nieuws: De Fysiotherapie praktijken in Makkum gaan weer open. Vanaf heden kunt u weer afspraken maken bij uw fysiotherapeut. Er zijn wel wat extra regels voor het consult bij de fysiotherapeut, en de fysio zal de eerste tijd nog met een mondmasker werken, maar gelukkig kunnen ze u weer helpen!

In het gezondheidscentrum wennen we steeds meer aan het “nieuwe normaal”. We doen nog steeds veel telefonisch, maar patiënten kunnen na overleg gewoon een consult krijgen bij de huisarts. Wij kunnen u dus weer even laagdrempelig te woord staan als voor de crisis. Hebt u klachten, belt u dan vooral even naar de praktijk. Ook het ziekenhuis kan weer meer “gewone” patiënten zien, als u verwezen wordt door de huisarts moet deze soms even bellen met het ziekenhuis, maar dan is een consult bij de specialist ook zeker weer mogelijk.

Al met al gaan we dus echt de goede kant op. Maar… het blijft onverminderd van groot belang dat iedereen zich nog steeds zo goed mogelijk aan de regels houdt; het is niet voor niets dat de regering de regels heel geleidelijk versoepelt. Het effect van versoepeling blijkt altijd pas na 2-3 weken. We moeten echt uitkijken dat we niet een 2e golf besmettingen gaan krijgen.

Tenslotte wil ik graag nog even uw aandacht vragen voor onze ouderen. Onze praktijk belt veel met hen, met de meeste gaat het goed, maar er zijn toch ook veel ouderen eenzaam en angstig. Laten wel allen proberen vol te houden wat extra aandacht aan onze ouderen te geven! En bedenk dat de ouderen in Avondrust nog steeds geen bezoek mogen ontvangen. Een telefoontje, een kaart of andere attentie kan een wereld van verschil maken.