Makkumer Belboei, Jongeren in Klussendienst aan de slag in Súdwest-Fryslân.

Jongeren in Klussendienst aan de slag in Súdwest-Fryslân.

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200525

Sommige jongeren vinden het lastig om een goede invulling te vinden voor hun vrije tijd. Terwijl juist een goede invulling van vrije tijd tot minder verveling leidt. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft daarom speciaal voor deze jongeren een Klussendienst ingericht.

Klussendienst
Jongeren kunnen zich bij de gemeente aanmelden om kleine klussen te doen in de openbare ruimte. Deze klussen zijn zo veel mogelijk gebiedsgericht en ‘coronaproof’. “ We bedoelen hiermee dat we de jongeren de werkzaamheden zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving laten doen”, zegt wethouder Mark de Man. “Denk hierbij aan klusjes in de groenvoorziening, het uitvoeren van kleine reparaties en of het opruimen van zwerfafval in en rond eigen stad of dorp. Op deze manier willen we ook de betrokkenheid bij de eigen omgeving stimuleren.”

De gemeente zoekt honderd jongeren die tot september wekelijks een klus willen doen. Als tegenprestatie worden de jongeren beloond met tegoedbonnen voor sport en cultuur, zoals een workshop drummen, karate of streetdance.

Cool Súdwest
Het oprichten van een klussendienst voor jongeren is onderdeel van het programma Cool Súdwest. In dit programma maakt Súdwest-Fryslân gebruik van onderdelen die in IJsland succes hadden bij het terugdringen van het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen onder jongeren.

Met Cool Súdwest wil de gemeente Súdwest-Fryslân eraan bijdragen dat jongeren zo gelukkig en gezond mogelijk opgroeien. “Als jongeren in de vrije tijd uitgedaagd worden en hun talenten zoveel mogelijk benutten, voelen ze zich beter, meer gewaardeerd en vervelen ze zich minder”, zegt wethouder De Man.

Het initiatief van de Klussendienst is een samenwerking tussen GGD Fryslân, Cultuur Kwartier Sneek, Sport Fryslân, Sociaal Collectief Fryslân en staat onder regie van de gemeente Súdwest-Fryslân.