Makkumer Belboei, meer service voor eigenaren van monumentale bomen.

Meer service voor eigenaren van monumentale bomen

Nieuwsbericht Súdwest-Fryslân 20200604

Súdwest-Fryslân geeft inwoners gratis advies over het onderhoud van monumentale bomen. Het gaat om eigenaren van 1.677 beeldbepalende, bijzondere en monumentale exemplaren die zijn vastgelegd in het bomenregister van de gemeente. In dit register zijn 3.027 bomen opgenomen. De gemiddelde leeftijd van deze bomen is 83 jaar.

Door het bomenbeleid op enkele punten aan te passen kan de gemeente haar inwoners betere service bieden bij het gezond houden van beschermingswaardige bomen. Ook krijgt de gemeente zo een beter inzicht in de huidige staat van deze bomen en kan ze de bomen beter beschermen. Een van de aanpassingen is dat de gemeente voortaan de leges voor de kapvergunning betaalt als een beschermingswaardige boom ziek wordt of dood gaat en moet worden gerooid.

Ook nieuw is het instellen van een ‘bomencompensatiepot’ bij (bouw)projecten waar geen herplant op de locatie mogelijk is. Met het geld uit deze pot kan de gemeente waardevolle nieuwe aanplant realiseren.

Bewoners en bedrijven kunnen nieuwe bomen aanmelden aan de hand van een digitaal aanmeldingsformulier: Klik hier

Meer informatie over bomen in Súdwest-Fryslân: klik hier