Makkumer Belboei, Burgerforum biedt advies aan over energiebeleid Súdwest-Fryslân.

Burgerforum biedt advies aan over energiebeleid Súdwest-Fryslân

 

Het advies bevat "richting gevende principes" waar vrijwel niemand op tegen kan zijn. Mooi en doordacht geformuleerd en vol met goede bedoelingen. Nu alleen nog uitvoeren, op een wijze, waar óók niemand op tegen kan zijn.

In het rapport adviseert het Burgerforum de gemeenteraad om bij het ontwikkelen van plannen voor energieopwekking in Súdwest-Fryslân rekening te houden met vijf belangrijke waarden. Uit het onderzoek, dat in samenwerking met TU Delft, werd afgenomen kwam duidelijk naar voren dat inwoners hun geluk willen behouden. Daarbij wordt toekomstgerichtheid verwacht van de gemeenteraad, met oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Ook het versterken van de zelfbeschikking van de Mienskip is één van de adviezen van het Burgerforum, evenals dat inwoners verwachten dat de gemeente het voortouw neemt om de Mienskip te helpen en de energietransitie vorm te geven.

De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft haar inwoners om advies gevraagd over de verduurzaming van energie, mede gezien vanuit de Regionale Energiestrategie van Fryslân (RES). Om aan deze adviezen te komen heeft de gemeente gekozen voor een raadpleging. De opzet van de raadpleging is voorbereid met een groep van 45 bewoners. Het adviestraject is begeleid door een klankbordgroep uit de gemeenteraad. Vooraf zijn geen beperkende randvoorwaarden gesteld aan de raadpleging. Wel is gevraagd om rekening te houden met de eisen van de Friese RES.

Dat heeft geleid tot het advies van het burgerforum aan de gemeenteraad. De zogenaamde "Richtinggevende principes". Het burgerforum baseert zijn advies op een raadpleging – middels een participatieve waarden evaluatie - onder 1376 inwoners waarin is gevraagd wat mensen belangrijk vinden bij het vormen van toekomstig energiebeleid. Nu weten we allemaal wel dat het niet meevalt om de bevolking breed te laten meedenken over onderwerpen die niet onmiddellijk de persoonlijke sfeer betreffen. Vaak zal een kleine groep een grote impact hebben op de conclusies die uit de verzamelde data kan/moet worden getrokken. Bij deze raadpleging is dat helaas niet anders.

De verhouding hoog opgeleid blijkt zwaar over vertegenwoordigd bij de deelnemers. De laagopgeleide groep is daarentegen zwaar onder vertegenwoordigd en ook de middelhoog opgeleide groep is onder vertegenwoordigd. Helaas lieten de jongeren het wat afweten. Bijna 80% van de deelnemers was boven de 46 jaar. Het aantal deelnemers boven de 65 jaar betreft zelfs bijna 30%.

En dan blijft natuurlijk nog altijd het gegeven, dat de hogere politiek in al haar wijsheid zomaar kan besluiten, dat er een groter belang voor gaat. Op dit moment zien we dat bij de fusie PostNL/Sandd. De huidige minister heeft tegen de adviezen in een vergunning verleent en daarmee er voor gezorgd dat één bedrijf het monopolie heeft op post bezorging. En was het in 2015 ook niet de minister van economische zaken die besloot, ondanks alle verzet, de windmolens komen niet langs de afsluitdijk maar in het IJsselmeer.
Dat uitvoeren, dat is nou net iets, waar adviezen héél weinig invloed op hebben.