Makkumer Belboei, 75 jaar: VRIJHEID – WAT DOE JE ERMEE ?

75 jaar: VRIJHEID – WAT DOE JE ERMEE ?

Mei-Herdenking alsnog: op 24 oktober 2020

Piet Vessies 20201006

Door de verscherpte maatregelen van het Kabinet van j.l. dinsdag is onze bijeenkomst voor nu geannuleerd en wachten we op het voorjaar april/mei.

Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien wee r in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid aan volgende generaties door te geven. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat.

Schola Cantorum Mistúra (foto maart 2019)

 

Kunst, een mogelijkheid om je vrij te kunnen uiten is een essentieel onderdeel van vrijheid. Bij herdenken bijvoorbeeld is er voortdurend aandacht voor muziek, zoals hier in de vorm van een requiem. Bij zo’n liturgische dodenmis gaat het om het herdenken van de overledenen, om te bidden voor de zielenrust van de gestorvenen, maar ook voor hen die achterblijven.

Op zaterdag 24 oktober wordt in de RK kerk “Maria ten Hemelopneming”, Tjissema 2 te Wytgaard om 19.30 u. een Requiem gezongen door het koor “Schola Cantorum Mistúra”. De Latijnse teksten zijn ook in het Nederlands vertaald. Dit Requiem wordt afwisselend meerstemmig en gregoriaans gezongen. Deze afwisseling, meerstemmigheid versus gregoriaans, roept een serene stilte op, die een meerwaarde kan geven aan deze herdenking. Tussendoor worden teksten gelezen en zullen namen van overledenen worden genoemd. De muziek van het Requiem is geschreven door Piet Vessies, koordirigent. Gooitsen Eenling heeft de regie en ds. Corry Nicolay zal spreken.

Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkelijk of niet-kerkelijk, groot of klein, jong of oud. Weest welkom! Houdt echter alstublieft wél rekening met de coronaregels!. Dus… kunt u zich opgeven bij dhr. Watze v.d. Meer 058 - 255 28 11.  Plus: Indien u bepaalde muziekstukken herkent, zing dan níet mee en… houdt afstand! Er is ontsmettingsmiddel bij de ingang aanwezig. Wilt u namen genoemd hebben, dan kunt u dat na binnenkomst in de kerk kenbaar maken. Er zijn 50 zitplaatsen. Dit bericht vindt u ook op www.dezangbodem.nl.

Zaterdag 24 oktober 19:30 uur. RK kerk “Maria ten Hemelopneming” Tjissema 2, Wytgaard