Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân bouwt subsidie oud papier af

Súdwest-Fryslân bouwt subsidie oud papier af

Gemeente nieuws 20201021

De prijs voor oud papier en karton is zo sterk gedaald dat de opbrengst nog nauwelijks opweegt tegen de inzamelkosten. In Súdwest-Fryslân betekent dit dat zo’n vijftig verenigingen en instellingen op zoek moeten naar een andere bron van inkomsten.

Om de verenigingen en instellingen tegemoet te komen, stelt de gemeente een zogeheten ‘beëindigingsregeling’ in. De huidige subsidie wordt niet meteen op 1 januari 2021 stopgezet, maar in de komende drie jaar afgebouwd.

Dit houdt in dat de verenigingen en instellingen die vanaf 2021 ophouden met het inzamelen, komend jaar nog 75 procent krijgen uitbetaald van het bedrag dat zij over 2020 van de gemeente uitgekeerd krijgen. In 2022 is dat nog 50 procent en in 2023 nog 25 procent. In 2024 is er dan geen financiële tegemoetkoming meer. 

“Zo hebben de sportclubs, muziekverenigingen, scholen, kerken en andere maatschappelijke organisaties de tijd om andere manieren te vinden om inkomsten te genereren”, zegt wethouder Erik Faber. De gemeente verwacht over heel 2020 zo’n 120.000 euro uit te betalen aan de verzamelaars. In de komende drie jaren is dat achtereenvolgens 90.000 euro, 60.000 euro en 30.000 euro.

Faber benadrukt dat het aan de papierinzamelaars zelf is om te beslissen over ‘stoppen’ of ‘doorgaan’. “Maar door de sterk gedaalde oud-papierprijs en de oplopende kosten denk ik niet dat inzamelen nog wel de moeite loont.”

Daarmee is niet gezegd dat het oud papier zonder de inzamelaars in de grijze containers verdwijnt. “Zo’n 60 procent van de huishoudens in de gemeente heeft al een papiercontainer. Die blijven we gewoon legen, zoals nu ook al gebeurt”, zegt Faber. Voor de overige 40 procent van de huishoudens geldt dat ook zij een container krijgt als het papier en karton niet meer door een inzamelaar wordt opgehaald.