Makkumer Belboei, Alzheimer collecte in Makkum

Dit jaar gaat de Alzheimer collecte in Makkum niet door.

Persbericht 20201027

Veel van onze collectanten behoren tot de risico groep. Wel hopen we dat U, om Alzheimer te bestrijden, een bedrag wilt overmaken naar 

Alzheimer Nederland,  rekeningnummer NL 13 INGB 0000 00 2502.

De coördinatoren, 
Pietsie van der Weerd, Marga Huisman.