Makkumer Belboei Inwoners Súdwest-Fryslân tevreden over ondersteuning gebiedsteams

Inwoners Súdwest-Fryslân tevreden over ondersteuning gebiedsteams

Persbericht

De medewerkers van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân krijgen een mooi rapportcijfer voor hun steun aan inwoners bij vragen over hulp in de huishouding, de opvoeding van kinderen, geld, werk en inkomen. De inwoners waarderen deze ondersteuning met een gemiddelde van 7,8. 

Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zette op een rij in hoeverre de werkwijze en dienstverlening van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân aansluiten bij de wensen van de inwoners. 

Inwoners vinden de ondersteuning die ze krijgen goed. Ze zijn tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. Voor de meeste mensen geldt dat ze zich beter kunnen redden en zich beter voelen na het contact met de gebiedsteams. Inwoners voelen zich serieus genomen en ervaren het contact als prettig.

“Dagelijks staan de medewerkers van onze gebiedsteams klaar voor onze inwoners”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Dan is het mooi te zien dat deze ondersteuning wordt gewaardeerd en dat we mensen kunnen helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Natuurlijk kunnen er ook zaken beter. Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag.”

Wat bijvoorbeeld beter kan is het betrekken van familie en vrienden bij de ondersteuning. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners van Mee. De ondersteuners geven onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd, en kunnen aanwezig zijn bij een gesprek met het gebiedsteam, bijvoorbeeld als er geen familielid of kennis bij kan zijn. 

Contact met gebiedsteam
Vragen over de opvoeding van kinderen, over geldproblemen of hulp in de huishouding? Neem dan contact op met het gebiedsteam. Dit kan door te bellen met 14 0515 of door het contactformulier in te vullen op de website www.sudwestfryslan.nl

bloemen voor zorgmedewerkers