Makkumer Belboei U kunt het allemaal nog goed volgen?

U kunt het allemaal nog goed volgen?

Of, hoe consequent is het beleid....

Redactie

Eenvoudig een beeld krijgen van de besmettingen per leeftijdscategorie valt niet mee.Op de website van het RIVM staan veel grafieken, maar geen enkele die nu precies toont hoe de besmettingen per leeftijdscategorie is.

In eerste instantie werden enkel de kwetsbare mensen getest. Op het moment, dat er meer testcapaciteit beschikbaar kwam werden ook anderen getest. In de maand september zijn de besmettingen in de leeftijdscategorie 10-20 jaar verreweg het grootst. De besmetting in die leeftijdscategorie nam weliswaar snel af, maar was nog altijd groter dan die in de leeftijdscategorie 60+. Ook konden we dagelijks lezen dat er nog een groot gebrek aan testcapaciteit was. De beschikbare testen gingen vrijwel allemaal naar mensen met duidelijke corona klachten.  De groep die steeds werd genoemd met wel besmettingen, maar nauwelijks klachten waren de jongeren. Deze groep werd ongetwijfeld veel minder getest dan de mensen uit de andere leeftijdsklassen. Er was immers gebrek aan testcapaciteit. Geen klachten niet testen.

school kantine foto gemaakt tijdens de corona periode

 

Over oktober zijn de cijfers nog niet te vinden op internet, althans niet bij de officiële organisaties.

Onduidelijk blijft wie de majoriteit van dragers zijn die andere mensen kunnen besmetten. Opnieuw zijn er met ingang van vandaag strengere maatregelen afgekondigd. De aller belangrijkste is dat we gewoon zoveel mogelijk afstand van elkaar moeten houden en zo min mogelijk in groepen moeten optrekken. Een kleine wandeling langs supermarkten in de plaatsen met veel middelbare scholieren toont, hoe begrijpelijk ook, dat dat in de praktijk ondoenlijk is. Tussen de middag verzamelen zich daar scholieren van allerlei scholen.  In bijvoorbeeld Bolsward komen kinderen uit de wijde omgeving naar school. ‘s Middags gaan ze weer naar huis. Het laat zich raden, dat een eventuele besmetting wel heel gemakkelijk van plaats naar plaats kan reizen. 

Dat de meeste besmettingen in de thuis situatie plaatsvinden is dan natuurlijk logisch. Iemand brengt het binnen en de andere gezinsleden kunnen besmet raken. Want het is natuurlijk niet zo, dat het virus stiekem via de brievenbus binnen komt. Het wordt door mensen binnen gebracht. Mensen besmetten andere mensen. En mensen die zich veel verplaatsen brengen het elders. Dit is wat van Dissel ons constant voorhoudt. 

 

Nou is het allemaal misschien nauwelijks relevant wie wie besmet, maar het covid-19 virus is overduidelijk een groot probleem voor onze samenleving. Onze Minister-president houdt ons dit met regelmaat voor. En dat we het gezamenlijk moeten oplossen, maar de vraag die echter steeds prangender wordt luidt, “waarom dat gezamenlijk door velen niet meer zo wordt gevoeld.”

Organisaties die de zaken goed voor elkaar hebben moeten de deuren sluiten.  Dat feestcafés dicht moeten zullen de meesten wel begrijpen, maar restaurants is al veel moeilijker, zeker als je dat afzet tegen de kantines op scholen. En dat de damclub en bridgeclub, alle regels respecterend, moeten sluiten is zot. Tot 20:00 uur wel een drankje en daarna niet is ook zo’n lacher. Tot die tijd kun je in het restaurant van hotels dineren met een wijntje, maar wel om acht uur naar binnen gieten want anders gaat het helemaal mis…. Oh ja, ook zo vreemd,  wel in restaurants hotels, maar niet bij de plaatselijke uitbater. 

Conferenties en trainingen in hotels gaan gewoon door, maar het buurtcentrum moet dicht. Hopelijk begrijpt u het allemaal wel.