Makkumer Belboei Leden Sociëteit Eendragt in eerste instantie met stomheid geslagen.

Leden Sociëteit Eendragt in eerste instantie met stomheid geslagen.

Nooit eerder in de lange geschiedenis van de Sociëteit vertoond

Redactie

Sociëteit Eendragt bestaat bijna sinds het begin van onze jaartelling, tenminste als je de laatste nul van het huidige jaartal even weg laat, maar komt toch nog met iets nieuws. Nou ja de Sociëteit, de jubileum commissie zorgde voor een, in de lange geschiedenis, niet eerder vertoond gebaar. U heeft in de Makkumer Belboei al vaker over het wel en wee van deze vereniging kunnen lezen, maar het jubileum jaar zorgt ontegenzeggelijk voor een nieuw elan.

Werden de leden eerder dit jaar al bezocht om met behulp van de camera obscura op film te worden vereeuwigd, dit voor een presentatie aller leden in het jubileumboek, dat zoals het er nu uit ziet eind mei klaar is voor publicatie, afgelopen woensdag rinkelde de deurbel andermaal. 

Nu stonden twee 'heeren' van de sociëteit op de stoep met een lekkernij. De jubileum commissie die dankzij het annuleren van vrijwel elke geplande activiteit voor afgelopen oktober bulkt van het geld. Wat het klotste niet enkel tegen de plinten op, het liep al bij de laarzen in. Zag zich daardoor gedwongen om hoognodig een aanmerkelijke som af te romen, dit om de dreiging van negatieve rente te voorkomen zo viel te horen.

Nu zijn de leden van de Sociëteit Eendragt veel gewend, maar een kerstgratificatie hebben ze 'noch nea earder' gekregen. Dat het in de smaak viel was vanzelfsprekend. Een echte 'Fryske' oranjekoek met crème van de lokale bakker is gewoon een top traktatie. Dat vele 'heeren' evenwel ook nog de moeite namen om het bestuur te bedanken was voor de zittende Directie de kers op deze oranjekoek. Genereus bedankt worden voor het werk van de commissie is een meevaller van jewelste. Meestal is het zoet voor de commissie en het zuur voor het bestuur.

 

Op de bovenste foto de President-directeur, die ook al een unicum, twee jaar op rij deze gewichtige functie bekleedt neemt de oranjekoek in ontvangst uit handen van de voorzitter van de jubileum commissie Op de foto hieronder ons oudste lid die dit jaar in elke marketing campagne moet opdraven om te tonen dat je als lid van de Sociëteit een stapje voor hebt bij het ouder worden.