Makkumer Belboei Bridgeclub Makkum weer los met de competitie

Bridgeclub Makkum weer los

De bridgeclub heeft een tweede competitie ronde gestart op Stepbridge.

Redactie

Voor heel veel sporten is het nog steeds over en uit. Individueel binnen sporten kan niet, en in een groep buiten sporten is ook niet toegestaan. De laatste dagen zakken de cijfers weliswaar, maar de druk op de ziekenhuizen blijft hoog, dat de verwachting ten aanzien van een volledige opheffing van de ‘lock down’ is nog niet groot. 

Dries heeft net weer een ronde gespeeld. Tijd voor een foto en even chatten met de anderen aan tafel

 

Voor velen rest dan niet anders dan afwachten, maar de Bridgeclub Makkum heeft ervoor gekozen om het bridgen toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit gebeurt online. Via het platform van Stepbridge. Stepbridge is een online omgeving waar mensen kunnen bridgen. Toen in maart vorig jaar duidelijk werd dat bridgen in een zaal niet meer mogelijk was zijn ze razendsnel een omgeving gaan creëren waar clubs met hun eigen leden mochten spelen. Om het zo  laagdrempelig mogelijk te houden was het ook nog eens helemaal gratis.

 

Zoals bij alles gold ook hier dat je early adopters had en mensen die eerst de kat uit de boom wilden kijken, maar de deelname groeide snel. Begin september kon de bridgeclub onder voorwaarden toch weer los met de competitie op de bovenzaal van de Prins, maar na twee weken was het al einde oefening.

 

Dit was het sein voor de Bridgeclub Makkum om ook een competitie op Stepbridge te organiseren. De eerste paar zittingen met net voldoende deelnemers, maar omdat zowel Harlingen, Bolsward en Workum het niet aanboden kwamen er alras deelnemers uit die plaatsen. 

 

Maandag 4 januari is gestart met de nieuwe ronde, die tot eind april loopt. De verwachting is dat we  elke zitting zo rond de twintig paren mogen verwachten. Helaas, maar dat is onvermijdelijk zijn er nu wel kosten aan verbonden. Bridgers die niet lid van Stepbridge zijn moeten nu een kleine bijdrage betalen, maar met 16 zittingen in het verschiet loopt het toch aardig op. De Bridgeclub Makkum heeft evenwel besloten om deze kosten voor iedereen op zich te nemen zo meldt het bestuur. 

 

De opzet van de competitie is individueel. Dat wil niet zeggen dat je niet als paar mee kan spelen, maar het hoeft niet perse. Mensen die dit lezen. en denken dat wil ik ook wel, kunnen contact opnemen met de bridgeclub via het e-mailadres  bridgeclubmakkum@gmail.com. Je moet wel lid zijn van één van de verenigingen uit Bolsward, Harlingen of Workum. Leden van Makkum die nog steeds naar de kat kijken, stop ermee en kom ook steppen.