Makkumer Belboei Nieuw beleid 'eten en drinken'

Nieuw beleid 'eten en drinken'

..........en het waarom van dit nieuw beleid.........

Persbericht/Redactie

Eten en Drinken is een belangrijk moment van de dag voor bewoners. Dat gaat ons allen aan het hart. De voorgenomen verandering ten aanzien van Eten en Drinken houdt de gemoederen logischerwijs dan ook bezig. Zelfs via de media of social media wordt er aandacht aan besteed. We merken echter dat er interpretaties zijn ontstaan en vinden het belangrijk met deze brief enkele zaken te verhelderen.

Vervolgens en we zullen u het officiële bericht ook niet onthouden een opsomming van argumenten waarom er voor dit nieuw beleid is gekozen. En ook u zal na het lezen weinig redenen kunnen vinden voor afwijzing, maar toch knaagt er iets. Het is in de geschiedenis van Avondrust in Makkum niet de eerste keer dat de keuken onderhevig is aan veranderingen. In de paragraaf financiële en personele gevolgen lezen we dat er zeker een financiële reden voor dit nieuw beleid is. Het brengt 1 à 1,5 miljoen lagere kosten met zich mee. Dus veel vooruitgang als we de brief mogen geloven en ook nog een stuk goedkoper. Dit is een argument, waarmee je zelfs de meest notoire zwartkijker wel stil krijgt.

Beter en Goedkoper! Wel gaat dit onvermijdelijk ten koste van werkgelegenheid, maar er is vanzelfsprekend een goed sociaal plan opgesteld met CNV en FNV en het uitgangspunt is om alle medewerkers die geraakt worden van werk naar werk te begeleiden.

Dit moet dan wel werk zijn buiten de organisatie, want anders blijft er van die 1 à 1, 5 miljoen niets over en heb je dezelfde werknemers maar nu op een andere plek. In de huidige omstandigheden moeten we er daarom voor vrezen, dat het weleens van werk naar werkeloos zou kunnen worden. Hoe die lagere kosten overigens worden behaald wordt verder niet uitgelegd. ook zullen er ongetwijfeld kosten worden gemaakt bij deze reorganisatie. Gezien de brief waarin vrijwel alles blijft zoals het is qua voeding, restaurants blijven, keukens blijven als satelliet keukens waar omwille van de kwaliteit nog delen van de maaltijden kunnen worden bereikt en er kunnen straks ook, waar mogelijk, maaltijden op de woongroep worden bereid. Hier zijn vanzelfsprekend wel mensen nodig. Hopelijk is dit niet gebaseerd op nog verdere participatie van vrijwilligers.

Mensen werkzaam in de verzorgende beroepen kennen allemaal de piramide van maslov. De basis is het voldoen aan de lichamelijke behoeften. Voeding speelt daarin een hele grote rol. Twee is veiligheid en zekerheid. Als de focus daarop is gericht, goede voeding en een veilige omgeving, met dit nieuwe beleid, dan hulde. Als het nieuwe beleid gericht is op kostenbesparing dan... 

Wij van de Makkumer Belboei blijven de ontwikkelingen volgen. Want Makkum is best wel begaan met haar Avondrust.

 

Hier onder de officiële pers publicatie.

Geachte lezer, Eten en Drinken is een belangrijk moment van de dag voor bewoners. Dat gaat ons allen aan het hart. De voorgenomen verandering ten aanzien van Eten en Drinken houdt de gemoederen logischerwijs dan ook bezig. Zelfs via de media of social media wordt er aandacht aan besteed. We merken echter dat er interpretaties zijn ontstaan en vinden het belangrijk met deze brief enkele zaken te verhelderen.

Aanleiding tot verandering Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Hierdoor is er een andere en zwaardere zorgvraag ontstaan. We zien dat steeds meer van onze bewoners behoefte hebben aan een kleine, beschutte woonomgeving en persoonlijke aandacht van onze medewerkers. Voor bewoners is de maaltijd een belangrijk onderdeel van de dag. Dit begint al met het treffen van voorbereidingen ervan. Wij willen dit zo dicht mogelijk bij de bewoner brengen. Hoewel sommige bewoners misschien niet meer kunnen helpen bij de bereiding, krijgen ze wel de beleving mee (bijvoorbeeld de geur) om het leven van vroeger te benaderen. Het concept van eten en drinken voor bewoners, die een gezamenlijke huishouding vormen (kleinschalig wonen), kunnen kiezen tussen A) het zelf bereiden van maaltijden en begeleiding daarbij B) ten dele zelf bereiden en de rest kant-en-klaar laten aanleveren of C) maaltijden kant-en-klaar laten aanleveren. De maaltijd wordt vervolgens veelal genuttigd in de gezamenlijke ruimte, de huiskamer.

Een aantal locaties van Patyna neemt al af van de centrale keuken van de locatie Bloemkamp of kookt kleinschalig zoals De Flecke, Finke, De Waterman. We hebben daar goede ervaring mee en ook bewoners zijn over het algemeen tevreden over Eten en Drinken op deze locaties. Voor het overige bekijken we per locatie de mogelijkheden en de onmogelijkheden en passen hier de uitvoering op aan. We houden als Patyna dus Eten en Drinken zelf in beheer en staan daarbij voor onze eigenheid. We werken met één centrale keuken in Bloemkamp, die op dit moment 5 locaties ondersteunt en straks alle locaties ondersteunt waar nodig. Locaties die nu een eigen productiekeuken hebben, behouden een satellietkeuken zodat er omwille van de kwaliteit nog delen van de maaltijd kunnen worden bereid die je ter plekke moet bereiden. Tussendoortjes, speciale gelegenheden of dieetwensen blijven mogelijk.

Functie restaurants Locaties die nu een restaurant hebben, houden die. Restaurantmedewerkers zijn aanwezig tijdens de maaltijdmomenten en bewoners kunnen ook daar met elkaar eten of met eventuele gasten. Dat blijft hetzelfde. Buiten etenstijd wordt het restaurant meer een activiteiten- of ontmoetingsruimte.

Financiële en personele gevolgen Er is zeker een financiële reden voor de verandering. Het brengt 1 à 1,5 euro miljoen lagere kosten met zich mee. Dit bedrag is nodig om de ombuiging richting kleinschalig wonen en werken te realiseren. Het is onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van  werkgelegenheid. Er is een goed sociaal plan opgesteld met de werknemersorganisaties (ledenraadpleging CNV en FNV duurt tot 15 januari) en het uitgangspunt is om alle medewerkers die geraakt worden van werk naar werk begeleiden.

Medezeggenschap Bij grotere organisatieveranderingen is wettelijk afgesproken dat medezeggenschap plaatsvindt door de ondernemingsraad (vertegenwoordiging medewerkers) en door de centrale cliëntenraad (vertegenwoordiging bewoners). De uitkomsten van de medezeggenschap worden meegenomen in het definitieve besluit van de Raad van Bestuur. Tot slot is van belang dat we met elkaar in gesprek blijven en elkaar bevragen wat de verandering teweeg brengt voor de locatie als daar onduidelijkheid over is. Patyna kent namelijk 25 locaties waar het Eten en Drinken op verschillende wijzen is georganiseerd.

Voor vragen en opmerkingen is het centrale emailadres etenendrinken@patyna.nl opengesteld. We zullen passend omgaan met de vragen, opmerkingen en signalen die ons langs die weg bereiken.