Makkumer Belboei Collegeleden Súdwest-Fryslân online in gesprek met de jeugd

Collegeleden Súdwest-Fryslân online in gesprek met de jeugd

Persbericht

Op donderdag 4 februari tussen 16:00 uur en 17:00 uur voeren collegeleden en jongeren een digitale dialoog met elkaar. Wethouders Mirjam Bakker (portefeuille Onderwijs) en Mark De Man (portefeuille Jeugd), spreken via Zoom met de jongeren van de Weekendschool STUDIO. Burgemeester Jannewietske de Vries gaat live op het Instagram account van CoolSúdwest. 

 

De VNG roept alle gemeentebestuurders op om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren. De week van 1 tot en met 5 februari geeft een boost aan deze belangrijke dialoog. Het legt de basis voor een structurele relatie tussen jongeren en besluitvormers. Naast bestaande gastlessen, politieke programma’s  en diverse sociaal-maatschappelijke initiatieven, grijpt de gemeente Súdwest-Fryslân ook deze kans met beide handen aan. 

 

“We moeten de moed er in houden”, zegt burgemeester de Vries. “Als gemeente willen we iedereen door deze fase heen slepen. Door te luisteren, door mee te denken en door het bieden van perspectief. Door oog te hebben voor iedereen die het zwaar heeft. Zoals bijvoorbeeld jongeren. We zien 4 februari als een aftrap van een reeks aan gesprekken tussen jongeren, bestuurders en professionals in het kader van coronaontwikkeling. Een kans om nog beter met elkaar in gesprek te gaan”.