Makkumer Belboei 750e bedrijf lid van VVV Waterland van Friesland

750e bedrijf lid van VVV Waterland van Friesland

Persbericht

Snoozz Hotels uit Bolsward is als 750e ondernemer lid geworden van VVV Waterland van Friesland. Sinds de fusie van alle VVV’s in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân samen met Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland zijn er in totaal al 240 nieuwe leden bij gekomen, waarmee het aantal leden nu op 750 staat.

Regiospin Sietie Hoekstra van VVV Waterland van Friesland heet Annette Lunter van Snoozz Hotels uit Bolsward welkom als 750e lid

 

Directeur Floriaan Zwart: “Meer en meer toeristische ondernemers zien, juist in deze tijd, het belang van het lidmaatschap van de VVV. We treden steeds meer op als verbinder tussen deze ondernemers en bijvoorbeeld de gemeenten, Provinsje Fryslân en Merk Fryslân. Daarnaast hechten veel ondernemers belang aan het hebben van VVV winkels om toeristen te verwelkomen. Ook verzorgen we als VVV Waterland van Friesland de marketing van de regio. Om die reden zien we ook steeds meer winkels en horeca aansluiten, die hier ook het belang van in zien.” VVV Waterland van Friesland hoopt de komende twee jaar door te groeien naar 1.000 leden.

 

Over VVV Waterland van Friesland. VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied 32 VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.