Makkumer Belboei Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Tichelaarlocatie Makkum

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Tichelaarlocatie Makkum

Súdwest-Fryslân

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, kan worden gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de voormalige locatie van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt in Makkum. Om dit uit te kunnen voeren, wordt de raad op 30 september gevraagd om krediet beschikbaar te stellen. 

 

Initiatief PAAvON Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna hebben een initiatief ingediend voor de herontwikkeling van de Tichelaarlocatie. Het initiatief bestaat uit een woongedeelte met 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen voor senioren en/of jongeren. Daarnaast wordt in het initiatief gesproken over zorgvoorzieningen, een winkel/museum van Koninklijke Tichelaar, horeca en een dorpskamer. 

 

Gaat dit historisch aanzicht veranderen?

 

Onderzoek naar haalbaarheid Het college heeft op 24 augustus 2021 besloten om in te stemmen met de intentieovereenkomst om de haalbaarheid van de herontwikkeling van deze locatie te onderzoeken en deze met de initiatiefnemers aan te gaan. In de overeenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeente mee wil werken om de haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet ook blijken hoe de monumentale waarden behouden kunnen blijven (voor zover deze nog aanwezig zijn) en in hoeverre de monumentale panden duurzaam kunnen worden gemaakt. 

 

De Tafel van Makkum Wethouder Mark de Man: “Wij zijn er trots op dat de plannen voor herontwikkeling van de Tichelaarlocatie samen met de mienskip tot stand zijn gekomen. De gemeente Súdwest-Fryslân startte in juli 2019 met de Tafel van Makkum. Inwoners, bedrijven en instellingen gingen actief met elkaar in gesprek over verschillende thema’s om te komen tot initiatieven die voor Makkum belangrijk zijn. De herontwikkeling van de Tichelaarlocatie is één van de wensen uit het thema “Wonen, zorg en welzijn. Door de nieuwe invulling van het gebied, willen we dit mooie stukje Makkum ook weer levendig en leefbaar maken.” 

 

**